LOGO

Jacek Bogusławski

Członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Filary mojej pracy samorządowej

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

aktywność na polu społecznym stwarza możliwość poznania nowych rozwiązań, które można wprowadzić do naszej...
KLIMAT

KLIMAT

działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska naturalnego, edukacji ekologicznej i przeciwdziałaniu zmian...
GOSPODARKA

GOSPODARKA

tworzenie warunków pod nowe inwestycje to wspólny obowiązek zarówno władz, jak i przedstawicieli...
SPORT i TURYSTYKA

SPORT i TURYSTYKA

wsparcie młodych sportowców to nasz obowiązek. Działalność sponsorska daje możliwość rozwoju młodych...

Najnowsze galerie

PRACA SAMORZĄDOWA
SPORT i TURYSTYKA
Spotkania z mieszkańcami
Wydarzenia

NASZA WIZJA wielkopolska 2030

Wielkopolska w 2030 to region przodujący w kraju, liczący się w Europie i szanujący jej uniwersalne wartości, świadomy swojego dziedzictwa przyrodniczego i cywilizacyjnego, spójny, zrównoważony i dostępny terytorialnie, otwarty na nowe idee i ludzi, silny nowoczesną gospodarką, aspiracjami i wiedzą swoich mieszkańców, zapewniający im bardzo dobre warunki życia, pracy i wypoczynku na całym obszarze województwa.