admin_template

Jacek Bogusławski

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI !

Filar mojej pracy samorządowej

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

aktywność na polu społecznym stwarza możliwość poznania nowych rozwiązań, które można wprowadzić do naszej...
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa pieszych i innych uczestników ruchu drogowego to jeden z...
SPORT i TURYSTYKA

SPORT i TURYSTYKA

wsparcie młodych sportowców to nasz obowiązek. Działalność sponsorska daje możliwość rozwoju młodych...
GOSPODARKA

GOSPODARKA

tworzenie warunków pod nowe inwestycje to wspólny obowiązek zarówno władz, jak i przedstawicieli...

Blog

Najnowsze galerie

DLA MEDIÓW
PRACA SAMORZĄDOWA
SPORT i TURYSTYKA
Spotkania z mieszkańcami

NASZA WIZJA wielkopolska 2030

Wielkopolska w 2030 to region przodujący w kraju, liczący się w Europie i szanujący jej uniwersalne wartości, świadomy swojego dziedzictwa przyrodniczego i cywilizacyjnego, spójny, zrównoważony i dostępny terytorialnie, otwarty na nowe idee i ludzi, silny nowoczesną gospodarką, aspiracjami i wiedzą swoich mieszkańców, zapewniający im bardzo dobre warunki życia, pracy i wypoczynku na całym obszarze województwa.