LOGO

Harmonogram naboru wniosków w ramach Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Harmonogram naboru wniosków w ramach Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 na rok 2021. Harmonogram ma charakter indykatywny i może ulec zmianie w trakcie roku. Zgodnie z zaleceniami ministerstwa właściwego ds. rozwoju harmonogram wskazuje miesiące, w których uruchomione zostaną nabory wniosków, nie zaś terminy ogłoszenia konkursów.

  • Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla w ramach Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - TUTAJ
  • Aktualne ogłoszone nabory wniosków z tego programu - wejdź TUTAJ