LOGO

Plan konkursów

Cze
28

KONKURSY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

samorzad-wojewodztwa.jpg

Szanowni Państwo,
podczas licznych spotkań z organizacjami pozarządowymi słyszałem wiele uwag na temat braku kompleksowej informacji o konkursach i dofinansowaniach dostępnych w departamentach i jednostkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Postanowiłem temu zaradzić i utworzyć zakładkę na mojej stronie, gdzie w sposób przejrzysty będę informować o wszelkich sposobach wsparcia dla organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, ogłaszanych konkursach i dofinansowaniach. Strona będzie na bieżąco aktualizowana.

Poniżej przedstawiam Państwu plan zadań realizowanych przez departamenty co roku. 

Lp.

nazwa zadania

adresaci zadania

termin

informacje

1

Wspieranie projektów edukacyjnych

z zakresu wychowania obywatelskiego

Uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs obejmuje projekty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około maja, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Departament edukacji i nauki

2

Wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat Wielkopolski wśród dzieci i młodzieży

Uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs obejmuje projekty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około maja, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Departament edukacji i nauki

3

Wspieranie realizacji projektów edukacyjnych z zakresu kultury języka, ortografii polskiej i literatury

Uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs obejmuje projekty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około maja, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Departament edukacji i nauki

4

Wspieranie działań z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, z uwzględnieniem roli lidera grupy

Uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs obejmuje projekty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około maja, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Departament edukacji i nauki

5

Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe

Uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs obejmuje projekty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około maja, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Departament edukacji i nauki

6

Działania związane z rozwijaniem talentów, pasji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich

Uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs obejmuje projekty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około maja, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Departament edukacji i nauki

7

Program „Szkolny Klub Sportowy”

Uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około kwietnia, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departament sportu i turystyki

8

Organizacja wielkopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki

Podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około października

Departament sportu i turystyki

9

Organizacja otwarcia sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego oraz turyści przybywający do Wielkopolski

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około kwietnia, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około lipca

Departament sportu i turystyki

10

Organizacja akcji „Weekend na Szlaku Piastowskim”

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego oraz turyści przybywający do Wielkopolski

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około kwietnia, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około sierpnia

Departament sportu i turystyki

11

Kultura fizyczna 2020 – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Dzieci i młodzież współzawodnicząca w ramach w/w zawodów sportowych

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około marca, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około października

Departament sportu i turystyki

12

Turystyka i krajoznawstwo 2020 – turystyka biznesowa

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego oraz turyści odwiedzający Wielkopolskę

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około kwietnia, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departament sportu i turystyki

13

Turystyka i krajoznawstwo 2020 – projekty turystyczne

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego oraz turyści odwiedzający Wielkopolskę

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około kwietnia, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około sierpnia

Departament sportu i turystyki

14

Turystyka i krajoznawstwo 2020 – projekty turystyczne/szkolenia/wydawnictwa/inne

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego oraz turyści odwiedzający Wielkopolskę

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około kwietnia, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departament sportu i turystyki

15

Turystyka i krajoznawstwo 2020 – poprawa i rozwój bazy turystycznej

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego oraz turyści odwiedzający Wielkopolskę

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około kwietnia, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około sierpnia

Departament sportu i turystyki

16

Kultura fizyczna 2020 – program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

Uczniowie szkół podstawowych z klas I – III z terenu województwa wielkopolskiego

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około lutego, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departament sportu i turystyki

17

Kultura fizyczna 2020 – projekty sportowe „Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2020”

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około marca a zakończenie nastąpi nie później niż około sierpnia

Departament sportu i turystyki

18

Kultura fizyczna 2020 – projekty sportowe, organizacja cyklu imprez biegowych pn. „Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2020”

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około marca a zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departament sportu i turystyki

19

Kultura fizyczna 2020 – projekty sportowe, organizacja cyklu imprez pływackich pn. „Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2020”

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około marca a zakończenie nastąpi nie później niż około września

Departament sportu i turystyki

20

Kultura fizyczna 2020 – projekty sportowe, „Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne”

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około kwietnia a zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Departament sportu i turystyki

21

Kultura fizyczna 2020 – projekty sportowe, organizacja cyklu imprez koszykówki 3x3 pn. Grand Prix Wielkopolski w Koszykówce 3x3 2020”

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około marca a zakończenie nastąpi nie później niż około września

Departament sportu i turystyki

22

Kultura fizyczna 2020 – imprezy sportowe

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około kwietnia a zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departament sportu i turystyki

23

Kultura fizyczna 2020 – poprawa i rozwój bazy sportowej

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około kwietnia a zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departament sportu i turystyki

24

Kultura fizyczna 2020 - szkolenie

Mieszkańcy Wielkopolski, w tym osoby z niepełnosprawnościami

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około lutego a zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departament sportu i turystyki

25

Prowadzenie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw  Społecznych CIWIS w 2020 roku w Pile

Grupy inicjatywne podejmujące kroki do utworzenia organizacji pozarządowej

Konkurs obejmuje oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około kwietnia a zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departament organizacyjny i kadr

26

Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja kampanii społeczno – edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety

Kobiety w wieku 19 – 60 lat, mieszkanki województwa wielkopolskiego z przynajmniej średnim wykształceniem, których dotyczy ryzyko szkód wynikających ze spożywania alkoholu

Od maja do września

Departament zdrowia

27

V edycja konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska”

Uczniowie szkół podstawowych

Do końca lutego

Departament środowiska

28

Organizacja etapu okręgowego „Olimpiady wiedzy ekologicznej”

Uczniowie szkół podstawowych

Od 14 kwietnia

Departament środowiska

29

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego

Jednostki samorządu terytorialnego, jednostki i zakłady budżetowe podlegające JST, organizacje pożytku publicznego, podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie Wielkopolski

Do końca marca

Departament środowiska

30

Aktywni w Wielkopolsce

Gminy, związki międzygminne, placówki oświatowe, centra edukacji ekologicznej, organizacje pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe, przedsiębiorcy, Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Od 14 czerwca przyjmowanie deklaracji, do 30 czerwca wypełnianie formularzy

Departament środowiska

31

„Nasza wieś, naszą wspólna sprawą”

Mieszkańcy obszarów wiejskich

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około lipca a zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Departament rolnictwa i rozwoju wsi

32

Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca a zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

33

Program „Szatnia na medal” – zadania inwestycyjne i remontowe

Jednostki samorządu terytorialnego

Konkurs obejmuje dofinansowanie projektów w wysokości do 50% wartości, wnioski przyjmowane są do marca

Departament sportu i turystyki

34

Realizacja przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem ekologii

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca a zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

35

Realizacja działań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób starszych niesamodzielnych

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca a zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

36

Realizacja subregionalnych i/lub regionalnych przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i/lub promujących aktywny styl życia osób starszych

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca a zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

37

Popularyzowanie działalności i współpracy rad seniorów z województwa wielkopolskiego

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca a zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

38

Wspieranie dostępu do wczesnej wielospecjalistycznej rehabilitacji dla osób bez orzeczonej niepełnosprawności/orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Zadanie skierowane np. do dzieci na etapie wczesnej rehabilitacji, osób po udarze, osób po wypadkach.

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca a zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

39

Realizacja działań wspierających skierowanych do dzieci i/lub rodzeństwa i/lub rodziców osób z niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorych

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca a zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

40

Promocja pozytywnych postaw w stosunku do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca a zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

41

Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i termoinalnie chorym oraz ich rodzinom, poprzez działalność hospicyjną lub wolontariat szpitalny

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca a zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

42

Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących, we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca a zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

43

Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji społecznej imigrantów

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca a zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

44

Wspieranie przedsięwzięć o najwyższych walorach artystycznych i dużym potencjale promocyjnym regionu

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, których finansowanie lub współfinansowanie z budżetu województwa nastąpi nie wcześniej niż około lutego, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departament kultury

45

Realizacja przedsięwzięć artystycznych, służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Wielkopolski

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, których finansowanie lub współfinansowanie z budżetu województwa nastąpi nie wcześniej niż około lutego, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departament kultury

46

Realizacja projektów służących wspieraniu edukacji kulturalnej i rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski

Mieszkańcy Wielkopolski

<span style="color: #000000;"