admin_template

Aktualne nabory wniosków

Paź
04

W Wielkopolsce nie marnujemy żywności

projekt-bez-tytulu-6.png

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie „Wielkopolskie Jadłodzielnie” w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”.

Celem konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie” jest wsparcie inicjatyw mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce.

Realizacja konkursu służy promocji niemarnowania żywności, kreowaniu społeczeństwa, które w sposób zrównoważony korzysta z zasobów, inspiracji do mądrego korzystania z żywności.

Program skierowany jest do samorządów terytorialnych z terenu województwa wielkopolskiego.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych ujętych we wniosku o dofinansowanie, jednak nie mniej niż 5.000 zł. i nie więcej niż 20.000,00 zł. dla pojedynczego przedsięwzięcia. Minimalny wkład finansowy Wnioskodawcy wynosi nie mniej niż 20% kosztów kwalifikowalnych wynikających z wniosku o dofinansowanie.

Wnioski należy składać do 8 października 2021 r.

Szczegóły naboru, regulamin oraz dokumenty do pobrania można znaleźć na stronie: https://www.umww.pl/wielkopolskie-jadlodzielnie

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w Konkursie.