LOGO

Aktualne nabory wniosków

Paź
09

SZKOŁA WODOROWA

20-10-09-szkola-wodorowa.jpg

Zapraszamy szkoły ponadpodstawowe do przystąpienia do inicjatywy pod nazwą „Szkoła Wodorowa”. Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje zadania, które mają na celu rozwój alternatywnych źródeł energii i sposobów ich wykorzystania w budowie ekologicznie przyjaznych społeczeństw. Jednym z tych działań jest projekt pod nazwą „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru”. Projekt ten zakłada realizację inicjatywy pod nazwą „Szkoła Wodorowa”.

Szkoły, które przystąpią do inicjatywy oraz podpiszą porozumienie z Województwem Wielkopolskim otrzymają zestawy materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych (m.in. podręcznik, prezentacje multimedialne) do wykorzystania ich w pracy z młodzieżą. Ponadto będą organizowane dla grup szkolnych spotkania prowadzone przez ekspertów w ciekawych miejscach związanych tematycznie z OZE oraz w szkołach, które przystąpią do projektu.

„Szkoła Wodorowa” to także możliwość podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w ramach spotkań bezpośrednich lub on-line Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (45 członków zaangażowanych w rozwój tej technologii).

Skontaktujcie się koniecznie

drg.sekretariat@umww.pl