LOGO

Aktualne nabory wniosków

Sty
20

Konkurs na mural oczyszczający powietrze

3.png

Czy mural może oczyścić powietrze w okolicy? Tak, i to jak!

Już dziś złóż wniosek na dofinansowanie wykonania muralu, który oczyści powietrze w Twojej okolicy!

Serdecznie zapraszam NGOsy do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert organizowanym przez UMWW. Zadanie polega na zrealizowaniu projektu w zakresie:

  • ekologii ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania elementów błękitno-zielonej infrastruktury oraz  roli wody w lokalnych ekosystemach;
  • wykonania antysmogową farbą do elewacji muralu promującego ekologię, ochronę zwierząt lub ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznacza na ten cel 100 tysięcy złotych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 90%.

W konkursie zostaną wybrane oferty realizacji zadań publicznych, zmierzające do wzmocnienia pozycji Województwa Wielkopolskiego w obszarze ochrony środowiska, mające na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz propagowanie zachowań korzystnych dla środowiska, a także promowanie postaw ekologicznych przyczyniających się do ochrony wartości przyrodniczych i walorów krajobrazu na terenie województwa wielkopolskiego.

Oferty można składać do 4 marca 2022 roku.

Polecam i zapraszam do udziału.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej UMWW.