admin_template

Aktualne nabory wniosków

Gru
10

600 000 złotych na infrastrukturę turystyczną

katek-rowerowy-w-chrzypsku-wielkim.jpg
jst-turystyka.png

600 000 złotych to pula środków jakie Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2022 r.

- Sport to zdrowie, ruch to zdrowie, zachęcamy wielkopolan do aktywności na świeżym powietrzu zapewniając odpowiednią infrastrukturę pomocniczą, jak choćby stacje rowerowe, czy miejsca odpoczynku zlokalizowane przy szlakach turystycznych.

Wsparciem mogą zostać objęte zadania realizowane przez miasta, gminy, powiaty z terenu województwa wielkopolskiego, które wnioski mogą składać już od 3 stycznia 2022 roku.

Celem naboru jest finansowe wsparcie ogólnodostępnych inicjatyw, związanych z:

- poprawą i rozwojem infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej, np. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty turystyczne, oznakowanie turystyczne, nakłady inwestycyjne podnoszące atrakcyjność turystyczną danego środowiska itd.,

- tworzeniem miejsc przyjaznych dla turystów caravaningowych (korzystających z kamperów lub przyczep kempingowych), tzw. camper parków, dających możliwość bezpiecznego zaparkowania, podłączenia się do energii elektrycznej / wody, spuszczenia wody zanieczyszczonej,

- tworzeniem pól namiotowych – miejsc ogrodzonych, z dostępem do punktu poboru wody pitnej oraz podstawowych urządzeń sanitarnych.

Dokumenty do pobrania (wnioski, załączniki) można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.