admin_template

Aktualne nabory wniosków

Gru
13

600 000 złotych dla NGO

5-000-12.png
imprezy.jpg

600 000 złotych dla NGO

Prowadzisz stowarzyszenie lub fundację działającą na rzecz kultury fizycznej? Masz pomysł na organizację zawodów? Weź udział w konkursie ofert i zdobądź dofinansowanie…

600 000 złotych to pula środków, jakie w przyszłym roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekaże na dofinansowanie projekty NGO w dziedzinie kultury fizycznej.

W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta realizacji zadań publicznych zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców województwa wielkopolskiego, a w szczególności do:

- upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym poprawy stanu ich zdrowia i sprawności fizycznej, zagospodarowania czasu wolnego oraz zaspokojenia potrzeb ruchowych poprzez aktywny wypoczynek,

- wzbogacenia oferty sportowej i rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami,

- podniesienia rangi sportu wielkopolskiego w kraju i na arenach międzynarodowych,

- zmierzające do efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej w Wielkopolsce.

Maksymalna wnioskowana kwota dotacji w ramach jednej oferty wynosi od 30 000 do 50 000 złotych, w zależności od rangi i rodzaju zawodów.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.