LOGO

Aktualne nabory wniosków

Gru
13

210 000 złotych dla NGO

5-000-11.png
umowa.jpg

210 000 złotych dla NGO

Już od 13 grudnia organizacje pożytku publicznego mogą zgłaszać swoje projekty w konkursie o dofinansowanie zadań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2022.

W konkursie mogą zostać wybrane oferty realizacji zadań publicznych zmierzające do:

- pełniejszego zaspokajania potrzeb mieszkańców województwa wielkopolskiego,

- rozwoju przemysłu czasu wolnego,

- upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,

- edukacji krajoznawczej,

- popularyzacji walorów turystycznych województwa wielkopolskiego wśród turystów przybywających do naszego województwa.

Maksymalna wnioskowana kwota dotacji w ramach jednej oferty wynosi 15 000,00 zł.

Zapraszam NGO, które:

- organizują imprezy o znaczeniu ponadlokalnym, promujące walory turystyczne województwa wielkopolskiego,

- organizacją na terenie województwa wielkopolskiego przeglądy i festiwale turystyczne oraz konkursy wiedzy turystyczno-krajoznawczej o znaczeniu minimum ponadlokalnym,

- organizują działania promujące wielkopolskie atrakcje i produkty turystyczne.

- organizują konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty oraz wizyty studyjne związane z rozwojem turystyki na terenie województwa wielkopolskiego oraz podnoszeniem kompetencji, wiedzy i umiejętności.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.