LOGO

Konferencje i debaty

Mar
18

Wielkopolska Liderem Transformacji Energetycznej

2.jpg

Podczas Polskiego Kongresu Klimatycznego 2023, który odbył się w Warszawie 16 i 17 marca 2023 r., Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i jednocześnie Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, odebrał nagrodę Lidera Transformacji Energetycznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego za zainicjowanie i organizację konferencji „Wielkopolska Dolina Wodorowa – Edukacja dla Wodoru”.

W ramach konferencji Wielkopolska Dolina Wodorowa – Edukacja dla Wodoru, która odbyła się 4 listopada 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu został poruszony szereg tematów związanych z rozwojem gospodarki wodorowej w Wielkopolsce, takich jak: rozwiązania niskoemisyjne dla samorządu, edukacja młodzieży szkolnej, rozwój biznesu opartego na ekosystemie wodorowym, idea Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, działania Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, rola dolin wodorowych oraz krajowe i europejskie finansowanie projektów wodorowych. Konferencja została zorganizowana w zakresie działań projektu „Gospodarna H2Wielkopolska 2050” współfinansowanego ze środków WRPO 14+. 

 "Wielkopolska to region racjonalny i zaradny, co wynika także z tradycji. Potrafimy myśleć perspektywicznie. Dlatego tu powstała Wielkopolska Platforma Wodorowa a następnie Wielkopolska Dolina Wodorowa" - powiedział Jacek Bogusławski

Polski Kongres Klimatyczny 2023 dedykowany był przede wszystkim samorządom oraz firmom realizującym inwestycje publiczne. W wydarzeniu wzięli udział eksperci w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawiciele organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentanci miast z Polski i zagranicy, delegaci biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, eksperci, naukowcy i dziennikarze.

Celem kongresu było utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem oraz środowiskiem naukowym. Spotkania, panele dyskusyjne, konferencje mają na celu popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań oraz poprawę jakości realizowanej polityki zrównoważonego rozwoju miast, gmin i regionów. To niezwykle ważne kwestie w dobie rozwiązywaniu kluczowych problemów środowiskowych mających wpływ na klimat. Istotnym aspektem jest również popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie realizacji ekologicznych projektów związanych z klimatem.