LOGO

Konferencje i debaty

Kwi
22

TOGETAIR

4.jpg
5.jpg
2.jpg

Od 20 do 22 kwietnia trwał międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR. To dni wypełnione spotkaniami, trzydziestoma debatami, dziesiątkami polskich i zagranicznych ekspertów. Miałem udział być jednym z prelegentów i wziąłem udział w panelu: Bezpieczna przyszłość energetyczna Europy. Uczestnicy spotkania z Rumunii, Litwy, Słowacji, Danii oraz Polski mówili o swojej krajowej drodze do transformacji energetycznej, problemach i rozwiązaniach, jakie napotykali. 

Mówiłem m.in., że subregion koniński jest energetycznym oczkiem w głowie Samorządu Województwa i dlatego chcemy, aby był niskoemisyjny już w 2040, a nie w 2050 jak zakłada Unia. Zaznaczyłem, że wodorowej transformacji chcemy dokonywać z wykorzystaniem potencjału ludzi, którzy tam mieszkają, aby nie musieli wyjeżdżać w poszukiwaniu pracy po zamknięciu kopalni, ponieważ transformacja musi być sprawiedliwa. M.in. dlatego walczymy w Unii o 387 mln euro, które wspomogą w tym procesie.

Transformacja energetyczna i droga do neutralności klimatycznej to jedne z największych współczesnych wyzwań stojących przed społeczeństwami europejskimi. Ambitne cele ekologiczne, zmiana modeli biznesowych i przyzwyczajeń obywateli oraz głęboka transformacja gospodarcza – zapewniająca bezpieczeństwo energetyczne - powinna przyśpieszyć natychmiast. Procesy te muszą jednak uwzględniać sytuację społeczno-gospodarczą poszczególnych krajów UE. Jest to szczególnie ważne w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie niezbędne zmiany często wymagają więcej czasu i inwestycji.

W trakcie panelu mówiliśmy również o: miksie energetycznym dla Europy w roku 2030 i 2050, zielonej energii jako drodze do niezależności energetycznej, energetycznej konkurencyjności Europy, wyzwaniach i barierach OZE, drodze różnych krajów do neutralności klimatycznej.

Zostały również zauważone i docenione starania jakie Samorząd Województwa czyni w walce ze smogiem. Na stronie Organizatorów Szczytu Klimatycznego TOGETAIR czytamy: "Samorząd województwa wielkopolskiego od lat działa na rzecz osiągnięcia dobrej jakości powietrza na poziomie regionalnym. Od 2004 do 2018 roku odnotowano tu spadek emisji zanieczyszczeń pyłowych ogółem o 80%, a ze spalania paliw o 85%. Spadek emisji CO2 w 2018 roku w stosunku do 2006 r. wyniósł 94%. Było to możliwe między innymi dzięki wprowadzonym w 2018 roku uchwałom antysmogowym, odpowiedniej edukacji społeczeństwa i rosnącej świadomości ekologicznej, licznych inicjatyw lokalnych, dofinansowań na modernizację starych pieców, instalację nowych urządzeń opałowych oraz zmianę źródeł pozyskiwania energii na bardziej ekologiczne".