LOGO

Konferencje i debaty

Gru
08

Rozmawiamy o wyzwaniach klimatycznych

2.jpg
3.jpg
1a.jpg

Zarząd Województwa Wielkopolskiego dobrze wiedząc, że postęp cywilizacyjny powinien odbywać się w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, zwraca uwagę na najważniejsze wyzwania, przed jakimi stajemy dzisiaj w obszarze ochrony środowiska przyrodniczego i klimatu. Zatem zgodnie z obietnicą kontynuujemy „Wielkopolskie Rozmowy o Klimacie”.

W środę, punktualnie o godzinie 10:00 rozpoczęło się drugie z serii spotkanie pt. „Wyzwania klimatyczne w podejściu UE, Polski i województwa wielkopolskiego. Ramy formalne i prawne”. Konferencja, która z przyczyn epidemicznych odbyła się w formule online przyciągnęła prawie 400 widzów, którzy mieli okazje zapoznać się z wystąpieniami klimatycznych praktyków.

W wystąpieniu otwierającym konferencję mówiłem – Uważam, że gdybyśmy z tą samą siłą i determinacją postawili na przedsiębiorczość w ekologii, co w gospodarce, to dawno już uratowalibyśmy naszą planetę, przyrodę i przyszłość ludzkości. W przemówieniu podkreślałem również rolę edukacji dotyczącej środowiska i wagę zaangażowania samorządów, zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i gminnym.

Spotkanie prowadziła Marzena Andrzejewska-Wierzbicka, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW w Poznaniu.

Swoje prezentacje przedstawili:

- dr hab. inż. Izabela Sówka prof. PW z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, V-ce Przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Środowiska – „Deklaracje i zobowiązania Polski –
w krajowych dokumentach strategicznych”,

- prof. dr hab. inż. Radosław Juszczak z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – „Diagnozy naukowe oraz dokumenty globalne
i europejskie”,

- Agnieszka Lewicka, Zastępca Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW w Poznaniu – „Regionalne dokumenty strategiczne Województwa Wielkopolskiego a aspekty klimatyczne”,

- Karolina Janus, Prawnik w Departamencie Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW w Poznaniu - „Europejski Zielony Ład i „Gotowi na 55”: osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej”,

- Rafał Maciejewski, prawnik, Naczelnik Wydziału z Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW w Poznaniu – „Polskie prawodawstwo klimatyczne. Ujęcie ogólne”.

 

Kolejne konferencje, zaplanowane zostały na luty i maj 2022 r.:

- III Konferencja: „Działania adaptacyjne i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu.”

- IV Konferencja: „Jak sprostać wyzwaniom służącym ochronie klimatu? Możliwości finansowania
i dobre praktyki”.