admin_template

Konferencje i debaty

Paź
29

Konferencja wodorowa

2.jpg
1.jpg
28 października, to nie tylko Impact, o którym pisałem w dwóch poprzednich artykułach, ale również konferencja, na której mówiliśmy o rozwiązaniach związanych z gospodarką wodorową, wykorzystywanych w krajach Unii Europejskiej i o szansach jakie daje na korzystanie z technologii nisko i zeroemisyjnych.
W trakcie dyskusji mówiłem, że technologia wykorzystywania ogniw paliwowych i wodoru (FCH) jest dojrzała technicznie i dobrze przetestowana na rynkach komercyjnych. Liczne, udane wdrożenia w Europie i poza nią pokazują, że ta technologia jest opłacalnym i bezpiecznym rozwiązaniem, które sprawdza się w praktyce, choćby w sektorze transportowym i energetycznym.
Z punktu widzenia władz SWW kluczowe jest, aby proces tworzenia ekosystemu wodorowego oparty był na wykorzystaniu lokalnego potencjału biznesowego i naukowego, przy wsparciu władz samorządowych oraz współpracy z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.