LOGO

Konferencje i debaty

Maj
22

FESTIWAL KRAJOBRAZU W CHALINIE

348817477-1093336682055169-6671005445482.jpg
348604178-167460009626127-21715357635966.jpg
348836803-1425633994860958-4970182553510.jpg
Całe wydarzenie rozpoczęło się inauguracyjną konferencją dotyczącą ochrony zadrzewień przydrożnych. W konferencji i debacie wraz ze mną wziął udział Poseł Rafał Grupiński, Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Andrzej Staszewski oraz Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Daniel Lisek oraz specjaliści od „drzew” z Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku UMWW.
Debata pozwoliła na wymianę doświadczeń w zakresie zadrzewień przydrożnych wady i zalety drzew rosnących przy drogach na szczeblu rządowym i samorządowym. Mówiliśmy o barierach ochronnych, nasadzeniach w odpowiedniej odległości, konieczności rozmów z projektantami i ich otwartym kreatywnym podejściu do zadań inwestycyjnych biorących pod uwagę już występujące zadrzewienia. Wiem, że ciąg dalszy nastąpi, gdyż mamy wiele jeszcze do zrobienia w Wielkopolsce.
Miałem ogromną przyjemność odznaczyć Pana Posła Rafała Grupińskiego Złotą Odznaką Przyjaciela Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. To symbol osób szczególnie zaangażowanych w działania na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, aktywnie uczestniczących w organizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przedsięwzięciach i wspierających nasze wspólne działania. Przyjaciel Parków Krajobrazowych ma świadomość niezwykle cennych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych województwa wielkopolskiego oraz jest dumny z zasobów naszego pięknego Regionu.
Gratuluję