LOGO

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Maj
19

Wyspa jak wulkan gorąca

W maju 2019 roku w Poznaniu gościła oficjalna delegacja z Republiki Kuby pod przewodnictwem Pana Jorge Martí Martíneza, Ambasadora Republiki Kuby w Polsce. W składzie delegacji znaleźli się również przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Kuby oraz firm kubańskich.

Podczas naszego spotkania rozmawialiśmy o możliwościach współpracy pomiędzy Wielkopolską i Kubą w obszarach wymiany gospodarczej związanej z handlem oraz inwestycjami.

Ważnym punktem pobytu delegacji w Poznaniu był udział w seminarium pn. ”Potencjał i szanse rozwoju na rynku kubańskim”, organizowanym przez działające w strukturze Departamentu Gospodarki wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). Podczas spotkania przedstawione zostały m.in. informacje na temat procesu transformacji gospodarczej Kuby, możliwości nawiązania współpracy gospodarczej z tym krajem, a także działalność Grupy Biznesowej Hodowli Zwierząt (Grupo Empresarial Ganadero GEGEAN) oraz Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii Kuby (CIGB – Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba).

W trakcie wizyty odbyło się także spotkanie na Międzynarodowych Targach Poznańskich, w trakcie którego prezes zarządu MTP przedstawił szeroką ofertę targów, a także omówił możliwości w zakresie udziału firm kubańskich w branżowych wystawach handlowych.

Wizyta delegacji była kontynuacją rozmów podjętych przez przedstawiciela zarządu województwa, który przewodniczył delegacji wielkopolskich przedsiębiorców uczestniczących w jednych z największych targów wielobranżowych w Republice Kuby, FIHAV w 2017 r.

20190520-111238.jpg
20190520-111043.jpg
20190520-105119.jpg
20190520-105027.jpg
20190520-104738.jpg
20190520-093306.jpg
20190520-093050.jpg
20190520-105451.jpg