admin_template

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Maj
15

NIEMCY, DANIA, SZWECJA

05.jpg

We wrześniu 2019 roku wybrałem się, wraz z delegacją samorządu województwa, z wizytą studyjną do Niemiec i Skandynawii, by uczyć się i zbierać doświadczenia w walce o środowisko.

Rozpoczęliśmy w Niemczech, gdzie podpatrywaliśmy praktyczne rozwiązania funkcjonujących farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Kolejnym punktem wyjazdu studyjnego była Kopenhaga, która zdobyła tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2014 roku, przyznany przez Komisję Europejską. Kopenhaga plasuje się w czołówce miast stosujących zrównoważone rozwiązania ekologiczne, posiada wiele zintegrowanych rozwiązań, które umożliwiają życie w odpowiednich warunkach, ograniczają zanieczyszczenie powietrza, zmniejszają ruch uliczny.  Stolica Dani planuje stać się miastem neutralnym pod względem emisji CO2 do roku 2025.

Zwiedziliśmy znajdującą się w Kopenhadze spalarnię odpadów, produkującą ciepło oraz energię elektryczną dla mieszkańców, na której dachu znajduje się stok narciarski. Spalarnia emituje do atmosfery jedynie parę wodną oraz dwutlenek węgla. Należy do najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych środowisku spalarni na świecie.

Kolejnym punktem wyjazdu była wizyta w obiektach składających się na miano „ZIELONEJ STOLICY EUROPY 2014”, w tym w budynku „8 House”, łączącym funkcje biurowe i mieszkalne w jednym dużym kompleksie, zbudowanym zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa. Ponadto w celu zapoznania się z rozległym systemem kanałów oraz rozwiązaniami gospodarki wodnej, odbyliśmy również rejs kanałami Kopenhagi.

Na zakończenie odbyliśmy wizytę w grupie IKEA, planującej całkowicie wyeliminować odpady pochodzące z działalności i osiągnąć niezależność energetyczną poprzez zaspokojenie energetycznych potrzeb energią produkowaną ze źródeł odnawialnych. Zapoznaliśmy się z zasadą „więcej z mniej” – zmiany odpadów w surowce, poprzez pozyskiwanie żywności i materiałów w odpowiedzialny sposób, i chroniąc naturalne surowce oraz przełączając
się na energię odnawialną.