LOGO

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Wrz
22

Konferencja on-line Doing business in Kazakhstan

k3.jpg
k4.jpg
a.jpg

Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., we współpracy z Ambasadą Republiki Kazachstanu w RP zorganizowały konferencję on-line "Doing business in Kazakhstan". 

Celem wydarzenia, które odbyło się we wtorek 21 września było przybliżenie wielkopolskim przedsiębiorcom możliwości współpracy gospodarczej z partnerami z Kazachstanu. 

Otworzyłem spotkanie wspólnie z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Kazachstanu w RP Jego Ekscelencją Alim Kirabayev. Prezes Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. Wojciech Marcinkiewicz przedstawił przygotowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego instrumenty finansowe, pozwalające na pozyskanie środków na ekspansję zagraniczną wielkopolskich firm.

Osobiście przedstawiłem potencjał gospodarczy naszego regionu oraz priorytety rozwojowe, także w zakresie ochrony klimatu, technologii wodorowych, gospodarki niskoemisyjnej  i czystej energii, podkreślając, że Wielkopolska ma ambitny cel osiągniecia neutralności klimatycznej w 2040 r.:

Chcemy dla naszych pokoleń Wielkopolski innowacyjnej, zasobooszczędnej i zeroemisyjnej gospodarki, zapewniającej nowe atrakcyjne miejsca pracy oraz stanowiącej przyjazny obszar do życia. 

Mówiłem również o tym, że:

Kazachstan jest kluczowym partnerem gospodarczym Polski w Azji. W tym obszarze szczególnie rekomendował zwrócić uwagę na potencjał regionu partnerskiego Wielkopolski: Obwód Turkiestański, który ma aspiracje by stać się kluczowym biegunem wzrostu gospodarczego nie tylko w skali kraju, ale również całego regionu Azji Centralnej.

Gościem wydarzenia był także przedstawiciel administracji Obwodu Turkiestańskiego oraz regionalnej agencji inwestycyjnej Turkistan Invest. Przedstawili oni potencjał gospodarczy i inwestycyjny regionu, które obecnie jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów Kazachstanu i całej Azji Centralnej.

Kluczowym elementem spotkania była debata z udziałem przedstawicieli Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Kazakh Invest, Ambasady Republiki Kazachstanu w RP oraz polskich firm, które biorą aktywny udział w wymianie biznesowej z partnerami z Kazachstanu. W jej ramach wielkopolscy przedsiębiorcy mogli zapoznać się z know-how funkcjonowania na rynku kazachstańskim i zadać pytania. Możliwość nawiązania kontaktów oraz otrzymania biznesowych wskazówek od przedsiębiorców-praktyków z danego rynku, tradycyjnie stanowiła element, który w największy stopniu przyciągał uwagę widzów wydarzenia.

Konferencja "Doing business in Kazakhstan" stanowiła także wydarzenie wprowadzające do planowanego na 5 października 2021 r. w Warszawie Forum Gospodarczego Polska-Kazachstan.

Więcej na temat konferencji: https://bit.ly/39rIQ8z