LOGO

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Maj
15

EXPOCOMER 2019

W marcu 2019 roku delegacja z Wielkopolski, której miałem przyjemność przewodniczyć, przebywała z misją gospodarczą w Panamie, przy okazji udziału ośmiu firm z naszego regionu w targach EXPOCOMER, w ramach projektu „Gospodarna Wielkopolska”. Spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Panamy oraz Agencji PROINVEX, odpowiedzialnej za promocję inwestycyjną tego kraju, potwierdziły duży potencjał Panamy nie tylko jako rynku zbytu dla wielkopolskich towarów, ale także pośrednika w dotarciu do innych państw tego regionu. W czasie misji, razem z przedsiębiorcami, rozmawialiśmy również z przedstawicielami Uniwersytetu Technicznego Panamy oraz złożyliśmy wizytę w Mieście Wiedzy (Ciudad del Saber de Panama), stanowiącym wzorcowy przykład zagospodarowania terenów powojskowych w dawnej strefie zlokalizowanej przy Kanale Panamskim, a także w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Panamie (AmCham) oraz w Panamskiej Izbie Handlu, Przemysłu i Rolnictwa. Nawiązaliśmy współpracę z władzami centralnymi i samorządowymi Panamy, a także instytucjami otoczenia biznesu i uczelniami.

01.jpg
02.jpg
07.jpg
06.jpg
05.jpg
04.jpg
03.jpg