LOGO

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Lip
28

Bangkok

20220721-092815.jpg
20220722-150111.jpg
20220721-111637.jpg

Delegacja Województwa Wielkopolskiego, której miałem przyjemność przewodniczyć, w dniach 20-22 lipca wzięła udziału w wyjeździe informacyjno-promocyjnym do Bangkoku na wydarzenie „Future Energy Asia 2022”. W wizycie wzięli udział również przedstawiciele wielkopolskich JST: dr Piotr Głowski, Prezydent Piły, Adam Lewandowski, Burmistrz Śremu, Witold Nowak, Pierwszy Zastępca Prezydenta Konina oraz reprezentanci jednostek naukowych prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką Politechniki Poznańskiej oraz dr inż. Łukasz Lindner, adiunkt Instytutu Fizyki Molekularnej PAN.

Celem wyjazdu była promocja regionalnej marki „H2Wielkopolska – kierunek wodór” poprzez zaprezentowanie zagranicznym partnerom elementów systemu promocji gospodarczej, w tym działań władz samorządowych regionu oraz interesariuszy, którzy rozwijają wielkopolski ekosystem gospodarki niskoemisyjnej.

Targi „Future Energy Asia 2022” są jednym z najważniejszych wydarzeń poświęconych transformacji energetycznej w Azji. Mając na uwadze przewidywany wzrost inwestycji i popytu w obszarze nowych technologii energetycznych w krajach ASEAN (Association of South-East Asia), targi „Future Energy Asia” są dogodnym miejscem, aby nawiązać kontakt z liderami azjatyckiego rynku energetycznego oraz potencjalnymi kontrahentami w obszarze gospodarki wodorowej. Podczas wizyty na targach delegaci spotkali się m.in. z wystawcami z UnitBriwelco, BIG, Roxtec, Jiangyin Furen High-Tech.

Członkowie delegacji spotkali się z przedstawicielami Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), czołowego państwowego zakładu energetycznego Tajlandii, który jest odpowiedzialny za wytwarzanie, przesył i sprzedaż energii na terenie całego kraju. Obecnie energia elektryczna jest w znacznej części produkowana z paliw kopalnych, ale jak zaznaczył Nitus Voraphonpiput, członek zarządu w obszarze rozwoju firmy –  EGAT przyjął strategię „Triple S”, która pozwoli na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Ze względu na konieczność stabilizacji rozwoju energii elektrycznej pochodzącej z OZE duża nadzieja jest wiązana z rozwojem technologii wodorowych.

Przedstawiciele Bangkok Metropolitan Administration zwrócili uwagę na fakt, że Wielkopolska jest regionem innowacyjnym w obszarze technologii nisko i zeroemisyjnych, co stwarza szansę na nawiązanie współpracy w tym obszarze – Wielkopolska jest jednym z pięciu  najszybciej rozwijających się regionów UE. Technologie wodorowe mają być kontynuacją naszych działań w dążeniu do zielonej gospodarki i tworzyć przewagę naszego regionu - mówiłem na spotkaniu, wskazując dodatkowo na wagę współpracy z interesariuszami w regionie i zagranicą.

Podczas spotkania w Ambasadzie RP w Królestwie Tajlandii wskazano, że Tajlandia jest jednym z największych rynków eksportowych dla Polski, co więcej cały region ASEAN jest atrakcyjny dla polskich podmiotów gospodarczych, np. ze względu na mniejszą konkurencję niż na rynku chińskim. Działania podejmowane w Wielkopolsce w obszarze rozwoju gospodarki wodorowej np. uruchomienie pierwszej linii autobusowej w Koninie obsługiwanej przez autobus wodorowy, czy projekt osiedla mieszkalnego „Zielone Wzgórza” w Pile, spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony reprezentantów władz RP, którzy przyznali, że realizacja innowacyjnych projektów i działań teraz, będzie procentować w przyszłości.

Spotkanie na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu Chulalongkorn pozwoliło na wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami jednostek naukowych. Obecny na spotkaniu dziekan Prof. Dr. Supot Teachavorasinskun przedstawił prowadzone na uczelni projekty związane z technologiami nisko i zeroemisyjnymi np. powołanie konsorcjum naukowo-biznesowego, które zajmuje się rozwojem technologii wychwytywania dwutlenku węgla CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage). Wykorzystanie wodoru jest jednym z głównych  obszarów badawczych uczelni. Ze względu na prowadzone w Wielkopolsce projekty wodorowe m.in. przez Politechnikę Poznańską i Instytut Fizyki Molekularnej PAN istnieje pole współpracy przy przyszłych przedsięwzięciach. Co więcej, prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski podkreślił, że Wydział Inżynierii Uniwersytetu Chulalongkorn oraz Politechnika Poznańska mogą współdziałać nie tylko w obszarze gospodarki wodorowej, ale również w innych aspektach technologicznych i naukowych.

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.