LOGO

Wodór

Cze
14

W Brukseli o rozwoju gospodarki wodorowej

bruksela.jpg

Wziąłem udział w konferencji „GO Green – rozwiązania wodorowe z Polski i Belgii” zorganizowanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Ambasadę RP w Belgii. Wizyta w Brukseli w dniach 9-10 czerwca była również okazją do spotkań z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej oraz Hydrogen Europe – wiodącej organizacji zrzeszającej europejskie przedsiębiorstwa i podmioty publiczne mającej na celu wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej.

Konferencja „GO Green…” stanowiła okazję do dyskusji w gronie polskich i belgijskich przedstawicieli władz publicznych i przedsiębiorców na temat dotychczasowych doświadczeń w zakresie produkcji i wykorzystania czystego wodoru w obszarze energii, transportu i przemysłu. Przedstawiono na niej krajowe strategie wodorowe, które funkcjonują w obu krajach, a także debatowano na temat przyszłości tego niezwykle dynamicznie rozwijającego się sektora. Tematem konferencji było również finansowanie inicjatyw w zakresie wodoru oraz projekty badawczo-rozwojowe, realizowane przez polskie i belgijskie przedsiębiorstwa.

Podczas spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej zwrócono uwagę na znaczny stopień zaawansowania Wielkopolski w zakresie tworzenia gospodarki wodorowej i podkreślono, że dzięki temu mogłaby stanowić swoisty model do naśladowania, zwłaszcza dla regionów z Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawiciele KE zaznaczyli również, że jestem jednym z pierwszych przedstawicieli regionów, który odwiedza tę instytucję unijną, aby przedstawić dotychczasowe osiągnięcia samorządu w zakresie tworzenia doliny wodorowej oraz uzyskać informacje na temat dostępnego wsparcia. 

Mówiłem, że przedstawione przez KE założenia doskonale wpisują się w działania realizowane w Wielkopolsce. Podkreśliłem, że w regionie właśnie zaczyna się produkcja zielonego wodoru, a w tworzenie ekosystemu transformacji energetycznej zaangażowane są podmioty tzw. poczwórnej helisy, czyli przedsiębiorstwa, władze publiczne, jednostki naukowe oraz obywatele.

W związku z utworzeniem na początku tego roku tzw. filaru regionalnego Hydrogen Europe, który skupia samorządy z różnych krajów UE będące liderami w dziedzinie wodoru, spotkałem się również z przedstawicielami tej największej europejskiej organizacji branżowej. Zaprezentowałem obecnie realizowane przedsięwzięcia wodorowe, jak otwarcie instalacji produkującej wodór z biomasy i inwestycje w postaci autobusów wodorowych, a także zwrócił uwagę na potrzebę rozwoju programów edukacyjnych w zakresie wodoru. Przedstawiciele HE podkreślili istotną rolę regionów w łączeniu różnych podmiotów w tworzenie ekosystemu innowacji oraz zapewnili, że opracowywane rozwiązania odpowiadają specyfice danego obszaru. Ważnym tematem rozmowy było także finansowanie projektów wodorowych z programu Horyzont Europa oraz zaproponowanego niedawno przez Komisję Europejską pakietu energetycznego REPower EU. Przedstawiono również korzyści dla samorządów wynikające z członkostwa w Hydrogen Europe, które obejmują m.in. monitorowanie polityki unijnej i finansowania dla przedsięwzięć w zakresie czystej energii, a także nawiązywanie kontaktów zarówno z innymi samorządami, jak i partnerami przemysłowymi i inwestorami.  

Biuro Wielkopolski w Brukseli