LOGO

Wodór

Paź
20

SZKOŁA WODOROWA Podręcznik o Gospodarce Wodorowej. ZA DARMO

podrecznik-wodorowy.jpg

Prezentuję Wam i oddaję w wasze ręce, pierwszy w Polsce Podręcznik Wodorowy!

Podręcznik przeznaczony dla uczniów szkół wyższych jest bazowym Almanachem wiedzy na temat Gospodarki Wodorowej. Zamkniętym w 10 rozdziałach w których przechodzimy przez aspekty społeczno-ekonomiczne, kontekst polityczny i prawny aż do pozyskiwania wodoru, jego transportu i dystrybucji, magazynowania energii, zastosowana wodoru, ogniwa paliwowe, wpływ gospodarki wodorowej na środowisko naturalne. 

Podręcznik powstał dzięki Projektowi Samorządu Województwa Wielkopolskiego i dzięki Unii Europejskiej i jej funduszom na Program Regionalny. Nad materiałem pracował praktycznie zespół Meet Hydrogen.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2019 r. aktywnie pracuje na rzecz rozwoju i wdrażania technologii opartych na wykorzystaniu wodoru jako nośnika energii w naszym regionie. Jedną z kluczowych kwestii, która pozwoli na przeprowadzenie zielonej transformacji w Wielkopolsce, jest edukacja i rozpowszechnienie wiedzy o funkcjonowaniu gospodarki wodorowej. Pomimo iż wodór jest najliczniejszym pierwiastkiem we Wszechświecie, posiadającym ogromny potencjał w przechowywaniu czystej energii, co ma niebagatelne znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonej gospodarki, tematyka wykorzystania wodoru nie jest szeroko omawiana w krajowych programach nauczania. Dlatego, tak istotne znaczenie ma rozpowszechnienie informacji o wpływie technologii wodorowych na zmniejszenie negatywnych zmian klimatu, podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki. Generować to będzie tworzenie nowych miejsc pracy w atrakcyjnych i innowacyjnych branżach gospodarczych. „Szkoła Wodorowa” jest pierwszą inicjatywą w Polsce polegającą na uzupełnieniu programu nauczania w ramach lekcji fizyki, chemii, biologii o tematykę związaną z gospodarką wodorową. Niniejszy materiał ma na celu przygotowanie uczniów na nadchodzące wyzwania, dostarczając nie tylko wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i wodoru jako nośnika energii, ale także wspierając tworzenie kluczowych umiejętności i kompetencji potrzebnych do pomyślnej kariery zawodowej w tym perspektywicznym i sektorze gospodarki. Dzięki możliwości wykorzystania tej wiedzy uczniowie i studenci będą mieli szansę stać się specjalistami, którzy będą kształtować przyszłość Wielkopolski odpowiedzialnej pod względem gospodarczym, naukowym i środowiskowym. Mam nadzieję, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu szkół, uczelni wyższych, jednostek badawczych oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w edukację uczniów i studentów, uda nam się w Wielkopolsce przygotować do przyszłych wyzwań związanych z zieloną transformacją gospodarczą. Jednocześnie dziękuję nauczycielom, wykładowcom i opiekunom kół naukowych za dotychczasowe działania i wkład w promowanie wśród młodzieży nisko i zeroemisyjnych źródeł energii oraz za podnoszenie świadomości dotyczących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.

Zapraszam do lektury!

Jacek Bogusławski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,

Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej 

 

Pobierz Tutaj: https://szkolawodorowa.pl/download/16/?tmstv=1666247577