LOGO

Wodór

Cze
13

Polsko-niemieckie rozmowy o nowych drogach energetycznego rozwoju

286699712-440563481407760-76409677755375.jpg
286948665-440563451407763-51004943693760.jpg
287133599-440563391407769-85727834311530.jpg

Podczas wystąpienia wskazałem znaczenie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Brandenburgią i regionem łużyckim. W szczególności powinna dotyczyć ona kwestii odejścia od wydobycia węgla brunatnego i związanej z tym sprawiedliwej transformacji w regionach przygranicznych oraz w regionie konińskim. Ponadto podczas prezentacji poruszyłem temat polskiej strategii wodorowej oraz omówił plany związane z opracowaniem Wielkopolskiej Strategii Wodorowej. 

Wydarzenia polityczne w Europie i na świecie, które skutkują drastycznym wzrostem cen energii, a także postępujące zmiany klimatu dobitnie pokazują, że musimy szukać nowych dróg energetycznego rozwoju takich jak źródła nisko- i zeroemisyjne, takie jak np. zielony wodór.

Konferencję podsumowała debata prelegentów, w której udział wzięli przedstawiciele Izby Handlowo-Przemysłowe w Cottbus, Departamentu Czystej Energii Komisji Europejskiej, Uniwersytetu w Zielonej Górze, Ministerstwa Finansów kraju związkowego Brandenburgii oraz Województwa Wielkopolskiego. W trakcie dyskusji wskazano m.in. na szanse, jakie niesie rozwój technologii wodorowych dla gospodarek Polski i Niemiec.