admin_template

Działalność

Kwi
12

Umowy podpisane

19-04-02-podpisanie-umow-sport.jpg

W imieniu zarządu województwa podpisałem 75 umów na dofinansowanie zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej, wybranych w wyniku otwartego konkursu ofert.

To zadania publiczne województwa wielkopolskiego, które realizujemy w formie wspierania, polegające na organizacji imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), a także imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny).

Łączna kwota dotacji to 780 tys. złotych, a beneficjentami są fundacje, stowarzyszenia, związki i kluby sportowe z całej Wielkopolski.

PS. Gratulacje dla UKS "Płomień" przy SP w Wieleniu, który otrzymał dofinansowanie XVI Ogólnopolskiego Maratonu w Kolarstwie Górskim Cross-Country "Michałki 2019 Wieleń".