LOGO

Sport i Turystyka

Mar
10

Zarząd przyznał dotacje!

1.jpg

Rozstrzygnięte zostały nabory wniosków JST z zakresu infrastruktury sportowej i turystycznej oraz otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury fizycznej. W 2022 r. ramach (już 5. edycji) flagowego Programu „Szatnia na Medal” Samorząd Województwa dofinansuje 49 zadań, w tym 13 zadań inwestycyjnych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z 26 powiatów, na łączną kwotę blisko 2,8 mln zł. W gronie dofinansowanych znalazło się 21 jednostek samorządowych, które wcześniej nie otrzymały dotacji w ramach Programu. W naborze wniosków do Programu „Szatnia na Medal” w roku 2022 złożono 58 wniosków.

Zarząd Województwa przyjął także listę rankingową w tzw. Programie Lekkoatletycznym. Lista zawiera 20 zadań z zakresu lekkiej atletyki, które uzyskają dofinansowanie łącznie w kwocie 3 mln zł (prawie dwukrotnie wyższej niż w roku 2021). W tej grupie znalazło się pięć pełnowymiarowych bieżni lekkoatletycznych, a także bieżnie okólne niepełnowymiarowe, bieżnie proste oraz skocznie i rzutnie. Przypominam, że lekka atletyka w roku 2021 nadal była najsilniejszym sportem w województwie wielkopolskim w Systemie Sportu Młodzieżowego. To dlatego budowa obiektów do uprawiania tej dyscypliny jest priorytetem dla naszego Samorządu.

Z kolei 12 samorządów będzie realizowało w tym roku zadania służące rozwojowi infrastruktury turystycznej. Łączna kwota dofinansowania przekroczyła 540 tys. zł. i posłuży tworzeniu szlaków rowerowych czy uzupełnieniu tych istniejących o niezbędną infrastrukturę. W dwóch gminach powstaną również stacje obsługi kamperów.

Ponadto Zarząd podjął uchwały rozstrzygające otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych oraz poprawę i rozwój infrastruktury sportowej. 600 000 zł przeznaczono na dofinansowanie 41 imprez sportowych, w tym trzech imprez o najwyższej randze w sporcie wyczynowym. Warto nadmienić, że aż 37 stowarzyszeń otrzymało dofinansowanie we wnioskowanej kwocie. Kwotę 600 000 zł przeznaczono także na poprawę i rozwój infrastruktury sportowej użytkowanej przez kluby i stowarzyszenia sportowe na terenie województwa wielkopolskiego. Rozstrzygnięcie tego konkursu oznacza dofinansowanie 16 zadań polegających na remoncie obiektów sportowych, które stanowią bazę szkoleniową oraz służącą organizacji zawodów sportowych.

Teraz trzymajmy kciuki, żeby Sejmik Województwa decyzję Zarządu podtrzymał.