admin_template

Sport i Turystyka

Cze
28

Wielkopolska wspiera sport i turystykę

20190611-100627.jpg
20190611-101609.jpg
20190611-100643.jpg
20190611-100656.jpg
20190611-100741.jpg
20190611-100705.jpg

Tomasz Wiktor, dyrektor departamentu sportu i turystyki mówił przede wszystkim o systemie współpracy województwa wielkopolskiego z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, w tym także klubami sportowymi. Dzięki różnym programom koordynowanym przez departament, samorządy, kluby i organizacje mogą pozyskiwać wsparcie finansowe poprzez udział w otwartych konkursach ofert.

- Możliwości jest tak naprawdę wiele. Samorząd województwa wielkopolskiego wspiera zarówno sport wyczynowy, jak i powszechny. Koncentrujemy się przede wszystkim na sporcie dzieci i młodzieży, wspieramy sport osób z niepełnosprawnościami, ale także rozwój infrastruktury sportowej, w tym lekkoatletycznej, doceniamy współpracę międzynarodową, przyznajemy stypendia i nagrody – mówi Tomasz Wiktor.

Zazwyczaj nabór wniosków jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, ma miejsce w ostatnim kwartale roku poprzedzającego realizację zadania, natomiast w przypadku samorządów jest to pierwszy kwartał roku, w którym zadanie ma być realizowane. Jeśli chodzi o zadania typowo inwestycyjne, na pewno trzeba wspomnieć o remontach i budowie nowych szatni sportowych, w ramach programu „Szatnia na medal”, którego druga edycja rozpoczęła się w tym roku. W pierwszej edycji samorządom udało się zrealizować zadania o wartości blisko 10,5 mln złotych, z czego ponad 4 miliony to dotacje z programu. Sytuacja wygląda podobnie jeśli chodzi o zadania turystyczne – tu też są programy, dzięki którym można pozyskiwać pieniądze na modernizację i budowę nowych obiektów.

- To oczywiście nie jedyne formy wsparcia, ponieważ mówimy tu o zadaniach typowo inwestycyjnych. Kluby i organizacje mogą ubiegać się o środki w ramach bardzo przejrzystego systemu, zwłaszcza jeśli chodzi o sport dziecięcy i młodzieżowy. Nie jest tajemnicą, że zawodnicy, startując w różnego rodzaju zawodach, zbierają w ciągu roku punkty do klasyfikacji, i dzięki uzyskiwanym wynikom, korzystają na tym kluby. To bardzo transparentny system, który sprawdza się i funkcjonuje bardzo dobrze – mówi Tomasz Wiktor, dyrektor departamentu sportu i turystyki urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

System wsparcia to nie tylko inwestycje w infrastrukturę, dotacje przyznawane za zgromadzone punkty w klasyfikacji, ale również spore wsparcie dla organizacji sportowych, dzięki wieloletnim umowom, jakie samorząd wojewódzki zawiera z organizacjami sportowymi.

- Do tej pory umowy były zawierane na okres trzech lat. W tym roku po raz pierwszy podpisaliśmy pięcioletnie umowy z naszymi najważniejszymi partnerami na realizację zadań związanych ze sportem wyczynowym i powszechnym oraz dotyczących sportu osób z niepełnosprawnościami. Przed laty zdecydowaliśmy się na politykę systemową służącą stabilności finansowej sportu i to działa. Pokazują to wyniki naszych sportowców na krajowych i międzynarodowych arenach. Na mocy tych umów przekazujemy ponad 33 miliony złotych na rozwój sportu w Wielkopolsce – mówi Tomasz Wiktor.
System daje dużo korzyści, ponieważ organizacje, czy kluby nie muszą co roku starać się o pieniądze, a co za tym idzie, nie muszą przygotowywać tylu wniosków. Umowy są realizowane od początku roku, w związku z czym ze wsparcia można korzystać już w okresie ferii zimowych, które są doskonałą okazją dla organizowania zgrupowań i obozów sportowych.

- Ja się bardzo cieszę, że udało nam się właśnie w Pile zorganizować takie spotkanie. Cel jest bardzo jasny, przybliżenie funkcjonujących na szczeblu wojewódzkim rozwiązań systemowych, służących współpracy samorządu województwa z jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki, jak również zaproszenie do współpracy między samorządami. Chodzi też o to, by pokazać klubom i organizacjom możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz, by nie musieli opierać się tylko na dotacjach udzielanych przez samorządy – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

W tym roku zarządowi województwa udało się wygospodarować dodatkowe środki, dzięki którym wsparcie otrzymają, wyłonieni w procedurze konkursowej, organizatorzy imprez sportowych o charakterze międzynarodowym. W konkursie zostaną wybrane zadania publiczne zmierzające do wzmocnienia pozycji województwa wielkopolskiego w obszarze sportu w kraju i za granicą.

- Wsparcie dotyczy organizacji imprez rangi Mistrzostw Świata i Europy lub Pucharów Świata i Europy, albo zawodów o zasięgu międzynarodowym, w których udział biorą reprezentanci z minimum trzech krajów z zagranicy – mówi Tomasz Wiktor.

Wysokość środków do wykorzystania w tym roku to 73 000 złotych, wnioski można składać do 24 czerwca. 31 lipca tego roku zostaną wybrane zadania do dofinansowania, a ich realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 sierpnia. Zadania muszą być zrealizowane do końca roku. Szczegóły dotyczące całego systemu wspierania sportu w Wielkopolsce dostępne są w urzędzie marszałkowskim. Urzędnicy departamentu sportu i turystyki, jeśli zajdzie taka potrzeba, wyjaśnią wszystkie wątpliwości i udzielą informacji.