LOGO

Sport i Turystyka

Sie
05

Szatnia na Medal w Strzałkowie

strzalkowo2.jpg

4 sierpnia przyjechałem do Gminy Strzałkowo i przywiizłem umowę na dofinansowanie remontu szatni przy boisku na ul. Górnej. Środki na przeprowadzenie inwestycji pochodzą z Programu, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Szatnia na Medal. Umowę opiewającą na 39 540 złotych, podpisałem z Dariuszem Grzywińskim, Wójtem Strzałkowa, w obecności Posła Tomasza Nowaka. W ramach remontu zostaną przeprowadzone prace polegające m.in. na wykonaniu nowej elewacji i pokrycia dachu, wymiany urządzeń sanitarnych i świetlików dachowych.

Gratuluję Panu Wójtowi złożenia dobrego projektu. Dziękuję Paniom i Panom Radnym, że zagłosowali za tą inwestycją, która będzie służyła mieszkańcom przez kolejne lata.