LOGO

Sport i Turystyka

Mar
13

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W DZIEDZINIE TURYSTYKI I KULTURY FIZYCZNEJ

336376025-3545336825751389-6158985049377.jpg

W ramach wsparcia w dziedzinie kultury fizycznej 700 000 zł trafi do klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej na organizację imprez sportowych odbywających się na terenie województwa wielkopolskiego.


Dzięki przyznanym dotacjom w Wielkopolsce zrealizowanych zostanie 48 projektów upowszechniających kulturę fizyczną. Tematyka realizowanych działań będzie bardzo zróżnicowana, bowiem dofinansowanie zostało przyznane zarówno na imprezy ponadlokalne jak i na zawody rangi Pucharu Świata. Wielkopolanie będą mogli skorzystać z ofert na terenie całego województwa pomiędzy kwietniem i grudniem tego roku.


W ramach wsparcia wielkopolskiej turystyki ponad 480 000 zł trafi do organizacji pozarządowych na realizację projektów adresowanych do mieszkańców Wielkopolski oraz turystów przybywających do naszego regionu.
Dzięki przyznanym dotacjom w Wielkopolsce zrealizowanych zostanie 19 projektów popularyzujących turystykę i krajoznawstwo, upowszechniających wiedzę o atrakcjach turystycznych województwa wielkopolskiego, dwa projekty szkoleniowe oraz osiem obejmujących rozwój infrastruktury turystycznej.


Tematyka realizowanych działań będzie bardzo zróżnicowana. Wielkopolanie oraz goszczący w Wielkopolsce turyści skorzystać będą mogli z oferty rajdów turystycznych i spływów kajakowych przygotowanych przez organizacje pozarządowe.


Dzięki przyznanym dotacjom powstaną również ciekawe, bezpłatne wydawnictwa adresowane m. in. do odwiedzających z dziećmi. Będzie to: mapa turystyczna powiatu chodzieskiego, broszura informacyjno-promocyjna o Wielkopolskim Szlaku Winnic, „Kasztelania Ostrowska - przewodnik po unikatowych miejscach regionu” oraz questy #Zielonomi w Śremie.


Projekty dotyczące podnoszenia kompetencji wielkopolskich kadr turystycznych zainicjowała Wielkopolska Korporacja Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Dzięki pozyskanym dotacjom zorganizowane zostanie szkolenie dla przedstawicieli Oddziałów PTTK z województwa wielkopolskiego oraz XXI Wielkopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej.


Dzięki działaniom trzeciego sektora w różnych częściach Wielkopolski rozwijana będzie także ogólnodostępna infrastruktura turystyczna. Oddziały PTTK ze Środy Wielkopolskiej i Ostrowa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego otrzymały środki na poprawę stanu pieszych i rowerowych szlaków turystycznych. Stowarzyszenie "DOM" Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa kontynuować będzie rozbudowę zainicjowanej przez siebie ścieżki dydaktycznej po ziemi Bogumiłowej. Wielkopolskie Stowarzyszenie Winiarzy dokona natomiast oznakowania Wielkopolskiego Szlak Winnic, czyli szlaku enoturystycznego w województwie wielkopolskim. Stowarzyszenie Poco Loco Adventure zrealizuje projekt: „Zielone Punkty Kontrolne”, a Stowarzyszenie KS Lampart zadanie: „Rowerowy serwis – Przylesie”. Z kolei Fundacja Szansa Dla Niewidomych, w ramach projektu pt. „Wielkopolska w zasięgu ręki”, przy wybranych obiektach turystycznych ustawi tablice informacyjne, zaprojektowane z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzroku.


Z kolei w konkursie z dziedziny turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja otwarcia sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski” Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” z Konina będzie realizować „Otwarcie sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski”.


9 marca 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych. Tym samym wyłoniono projekty, które w 2023 roku zostaną zrealizowane przy wsparciu finansowym z budżetu województwa wielkopolskiego.


Samorząd Województwa Wielkopolskiego konsekwentnie wspiera organizacje pozarządowe i ich inicjatywy w obszarze turystyki. Szczególnie cieszy duże zainteresowanie realizacją, stosunkowo trudnych, projektów infrastrukturalnych, wymagających szeregu uzgodnień i zaangażowania znacznych sił i środków własnych.


Zawsze podkreślam, że inicjatywy, z jakimi wychodzą przedstawiciele trzeciego sektora, są niezwykle cenne dla rozwoju turystyki w naszym województwie. Działania realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi podnoszą atrakcyjność turystyczną naszego regionu i umożliwiają uprawianie różnych form turystyki. Każdy zrealizowany projekt ma duże znaczenie dla społeczności lokalnych, tzw. odwiedzających jednodniowych oraz przybywających do nas turystów. To promocja naszego regionu, szansa na poznanie atrakcji turystycznych Wielkopolski oraz zachęta do aktywnego spędzania czasu wolnego.


Zobacz jakie projekty dostały dotacje : https://bit.ly/404lqOO