admin_template

Sport i Turystyka

Sie
06

Przyjął czek…

20-07-26-umowa-na-bieznie-w-chodziezy.jpg

Umowę na dofinansowanie na dofinansowanie budowy bieżni lekkoatletycznej przy szkole podstawowej nr 3 w Chodzieży podpisałem z burmistrzem Jackiem Gurszem. Samorząd wojewódzki przekaże miastu 40 tys. złotych. 

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną prace budowlane, polegające na usunięciu nawierzchni szutrowo – żużlowej razem z obrzeżami starej bieżni, na wykonaniu robót ziemnych wraz z profilowaniem terenu. Wykonana zostanie nawierzchnia poliuretanowa wyposażona w cztery tory z miejscem startowym i metą. Nowa bieżnia wzbogaci infrastrukturę sportową Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży, ale przede wszystkim pozwoli na lepsze i bezpieczniejsze prowadzenia zająć sportowych dla uczniów.

Serdecznie dziękuję radnym miejskim w Chodzieży, którzy podjęli decyzje aby dołożyć co najmniej taką samą kwotę do tego potrzebnego dla rozwoju młodzieży zadania. Ogromnie się również cieszę, że Jacek Gursz, ostatnio chyba najsłynniejszy burmistrz w Polsce, podpisał umowę, przyjął symboliczny czek, i … nie wystawił rachunku. Ale to pewnie dlatego, że pieniądze wydatkowane przez samorządy, w tym także przez samorząd województwa, zawsze są zabezpieczone w budżecie i pewne.

Terminarz realizacji zadania zakłada, że planowane prace zostaną zakończone we wrześniu 2020 r. Koszt całkowity inwestycji wynosi ponad 112 tys. złotych, z czego 40 tysięcy pochodzi z programu dofinansowania infrastruktury sportowej i turystycznej samorządu województwa, zaś pozostała kwota czyli, ponad 72 tysiące złotych to środki własne Gminy Miejskiej w Chodzieży.