LOGO

Sport i Turystyka

Mar
03

Program „Sportowa Polska 2021”

21-03-03-sportowa-polska.jpg

Ruszyła kolejna edycja programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – „Sportowa Polska”, na którego realizację w 2021 roku Ministerstwo Sportu zarezerwowało ćwierć miliarda złotych! Nabór wniosków rozpoczął się 1 marca i potrwa do 31 marca.

Program „Sportowa Polska” ma na celu wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z obiektami sportowymi na terenie całej Polski. Z uwagi na ogólny charakter programu, zadania zostały podzielone na trzy grupy:

  1.       Obiekty szkolne:

Zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej, służącej placówce w realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz mieszkańcom w aktywnym spędzaniu czasu wolnego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach tego zadania można składać wnioski o budowę, przebudowę lub remont szkolnych obiektów sportowych.

  1.       Modernizacja obiektów służących klubom sportowym:

W ramach tej grupy dofinansowane są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców – w tym przeciwdziałanie degradacji obiektów sportowych, które znajdują się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym. Wsparcie finansowe będą mogły otrzymać wnioski dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej.

  1.       Pozostałe obiekty ogólnodostępne:

Zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, która umożliwi społeczności lokalnej aktywne spędzanie czasu wolnego oraz organizację współzawodnictwa sportowego. W ramach tego zadania można składać wnioski o budowę, remont lub modernizację obiektów sportowych, które stwarzają warunki do rozwoju sportów olimpijskich.

Nabór wniosków potrwa od 1 do 31 marca 2021 roku.

Wszystkie nowopowstałe obiekty sportowe muszą mieć charakter ogólnodostępny. W przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, był nieodpłatny.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych musi wynieść:

600 tys. zł dla pierwszej i trzeciej grupy zadań,

300 tys. zł dla drugiej grupy zadań.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są TUTAJ