LOGO

Sport i Turystyka

Mar
16

PROGRAM KLUB - EDYCJA 2017

17439678-1305692862846294-1472627964-n.jpg

16 marca został ogłoszony Program „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

  1.      Wnioski należy nadsyłać do dnia 21 kwietnia. Wszelkie formularze należy pobrać  na stornie www.wnioski.msit.gov.pl. Jeśli nie są Państwo tam zarejestrowani to należy tego dokonać. Wtedy będzie można ściągnąć potrzebne dokumenty.

 

  1.      Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), UKS – ów. Klub musi mieć zarejestrowaną działalność sportową co najemnej 3 lata.

 

  1.      Środki finansowe muszą być przeznaczone na:

a)      Dofinansowanie pracy szkoleniowej w klubie (np. trenera, instruktora),

b)      Zakup sprzętu sportowego,

c)       Organizację obozów sportowych.

 

  1.      Program może być realizowany wyłącznie w okresie  od 2 stycznia do 30 listopada 2017 roku.

 

  1.      W ramach wnioskowanego dofinansowania uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych   mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18 roku życia.

 

  1.      Stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca w programie wynosi 6000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). W obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kliku szkoleniowców.

 

  1.      Kwota przeznaczona na dofinasowanie zakupu sprzętu sportowego lub organizacji  obozu sportowego w dowolnej proporcji finansowej (którego uczestnikami mogą być wyłącznie dzieci i młodzież do 18 roku życia) wynosi 4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego).

 

  1.      Łączna kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł – w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 zł w przypadku klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję.

 

  1.      Program może być realizowany wyłącznie na terenie kraju.

 

  1.    Kosztorys zadania musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10% całości kosztów zadania.  Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych.

Biuro prasowe: jacekboguslawski.pl