admin_template

Sport i Turystyka

Mar
11

Pieniądze na sport i turystykę

21-03-11-kasa-sport-i-turystyka.jpg

W czwartek 11 marca 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął  i ogłosił listy rankingowe  wniosków zgłoszonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury  turystycznej, sportowej  lekkoatletycznej i w ramach Programu „Szatnia na medal” . Gminy i powiaty  znajdujące się na listach, które uzupełnią kompletnie dokumentacje,  będą kierowane na sesje Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który podejmie decyzje o przyznaniu dofinansowania i podpisaniu umów.

Zadaniem samorządu województwa wielkopolskiego jest tworzenie coraz  lepszych warunków douprawiania szeroko pojętej turystyki i krajoznawstwa. Przejawem troski o realizację tego rodzaju zadań jest przekazywanie środków finansowych, umożliwiających poprawę istniejącego stanu infrastruktury okołoszlakowej, służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej. 26 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w roku 2021, w odpowiedzi na który do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęło 18 projektów, 14 z nich znalazło się na liście rankingowej wniosków. Samorząd Województwa planuje w tym roku na ten cel przeznaczyć   kwotę 450 000 zł.

Dużym zainteresowaniem  cieszy się sztandarowy program Samorządu Województwa Wielkopolskiego  „Szatnia na medal”.  W wyniku ogłoszonego naboru wniosków do czwartej już edycji Programu "Szatnia na Medal", zostało złożonych 56 wniosków: 39 - na zadania remontowe oraz 17 -na zadania inwestycyjne.  Na  liście rankingowej wniosków znalazło się 35 zadań remontowych  (proponowana łączna kwota dofinansowania 2 466 411 zł) oraz 15 zadań inwestycyjnych (proponowana łączna kwota dofinansowania wynosi 1 223 215 zł), 2 gminy znajdują się  na liście rezerwowej.  W budżecie województwa wielkopolskiego na rok 2021 zaplanowano kwotę 3 800 000 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu "Szatnia na Medal"-    2 500 000 zł na zdania remontowe  oraz1 300 000 zł na zadania inwestycyjne.

 

W ramach Programu Lekkoatletycznego wpłynęło 21 wniosków, z czego 20 z nich spełniło kryteria formalne. Większość zadań związana jest z budową bieżni lekkoatletycznych i skoczni do skoku w dal.  Na liście rankingowej znalazło się 10 inwestycji opiewających  łącznie na kwotę 1 700 000 zł. Pozostałe samorządy znajdują się na liście rezerwowej.   

Także w czwartek  11 marca 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął  uchwały w sprawie rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert na realizacje w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego:

- w dziedzinie   turystyki i krajoznawstwa w roku 2021 pn. „Organizacja akcji „Weekend na Szlaku Piastowskim”” – kwota dofinansowania 40 000 zł;

-w dziedzinie kultury fizycznej na rzecz poprawy i rozwoju  klubowej infrastruktury sportowej w roku 2021 – kwota dofinansowania 500 000 zł;

- w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2021 – kwota dofinansowania – 600 000 zł;

Zainteresowanie otwartymi konkursami ofert i możliwością wsparcia finansowego , pomimo  panującej sytuacji epidemiologicznej i obostrzeń związanych z organizacją wszelkiego rodzaju imprez sportowych i turystycznych,  było bardzo duże – w wyniku ogłoszenia otwartych konkursów ofert złożono 122 oferty na imprezy sportowe (do konkursu dopuszczono 74 oferty  które przeszły ocenę formalną), 29 ofert dotyczących poprawy i rozwoju klubowej bazy sportowej oraz 2 oferty w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2021 pn.„Organizacja akcji „Weekend na Szlaku Piastowskim””.   

Podobnie jak w latach ubiegłych Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspierać będzie imprezy sportowego rangi międzynarodowej, np. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Lech Cup U-12 2021",  Międzynarodowe  Zawody w Chodzie Sportowym czy też XV Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 "Kaliski Streetball" 2021, jak równiej  liczne mniejsze imprezy, w tym imprezy dla osób z niepełnosprawnościami np. IX Mistrzostwa Polski Osób z niepełnosprawnościami w Judo, Ogólnopolskie Zawody w Tenisie Stołowym Dźwiękowym, czy WIŚNIK CUP VII edycja.

Wszystkie listy rankingowe znajdziecie TUTAJ.