admin_template

Sport i Turystyka

Lis
10

Najlepsze prace magisterskie z dziedziny turystyki z Nagrodą Marszałka Województwa

10.jpg
11.jpg
12.jpg

Poznaliśmy laureatów VII edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.

- Wielkopolska jest regionem dynamicznie rozwijającym się, z silnym zapleczem naukowym i prężnie działającymi ośrodkami akademickimi, przygotowującymi m.in. specjalistów z obszaru turystyki. Chcemy wykorzystać potencjał młodych kadr turystycznych, stąd nasz pomysł na Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki – mówiłem w trakcie Gali.
 
Celem Konkursu było wyróżnienie uzdolnionych studentów i pogłębianie wiedzy o potencjale turystycznym Wielkopolski. Konkurs skierowany był do autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych w latach 2018 – 2021 na uczelniach położonych na terenie całego kraju. Do Konkursu kwalifikowały się prace koncentrujące się na tematyce związanej przestrzennie z Województwem Wielkopolskim, które na egzaminie magisterskim ocenione zostały przynajmniej na ocenę dobrą. Szczególnie wysoko oceniane były prace, powiązane tematycznie z zadaniami realizowanymi przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, mogące znaleźć swoje praktyczne zastosowanie. 
 
W tegorocznej edycji wpłynęło 11 zgłoszeń konkursowych. Spośród złożonych prac magisterskich cztery pochodziły z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, trzy z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, dwie z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz po jednej z Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Oceny nadesłanych prac magisterskich dokonała Kapituła Konkursu, która wytypowała kandydatów do trzech głównych nagród i jednego wyróżnienia. 
 
I nagrodę w wysokości 5 000 zł otrzymał KRZYSZTOF ZAGATA za pracę magisterską pt. „Immersyjna geowizualizacja 3D Ostrowa Lednickiego – rekonstrukcja w systemie VR”. Praca napisana została na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
II nagrodę w wysokości 3 000 zł otrzymała NATALIA KRUPKA z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę magisterską pt. „Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego dla obszaru wsi Białej w gminie Wieleń”.
III nagrodę w wysokości 2 000 zł otrzymała AGNIESZKA BORUCH – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę magisterską pt. „Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie festiwalu muzycznego”.
Wyróżnienie w VII Edycji Konkursu otrzymała MARTA WOŹNIAK, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, za pracę magisterską pt. „Konflikty w przestrzeni turystycznej – przykład Poznania”.