LOGO

Sport i Turystyka

Mar
03

Konkurs turystyczny rozstrzygnięty!

jezioro.jpg

W ramach wsparcia wielkopolskiej turystyki ponad 330 000 zł trafi do organizacji pozarządowych na realizację projektów adresowanych do mieszkańców Wielkopolski oraz turystów przybywających do naszego regionu.

3 marca 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych. Tym samym wyłoniono projekty, które w 2022 roku zostaną zrealizowane przy wsparciu finansowym z budżetu województwa wielkopolskiego.

Dzięki przyznanym dotacjom w Wielkopolsce zrealizowanych zostanie piętnaście projektów popularyzujących turystykę i krajoznawstwo, upowszechniających wiedzę o atrakcjach turystycznych województwa wielkopolskiego, dwa projekty szkoleniowe oraz siedem obejmujących rozwój infrastruktury turystycznej.

Tematyka realizowanych działań będzie bardzo zróżnicowana. Wielkopolanie oraz goszczący w Wielkopolsce turyści skorzystać będą mogli z oferty rajdów turystycznych i spływów kajakowych przygotowanych przez organizacje pozarządowe. Powstaną też ciekawe wydawnictwa adresowane przede wszystkim do odwiedzających z dziećmi. Będą to: przewodnik turystyczny „Piastowskie grody” zainicjowany przez Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, wydawnictwo „Poznań i okolice dla dzieci” realizowane przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną oraz publikacja „Region koniński dla najmłodszych. Dziennik młodego odkrywcy”, którą opracuje Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” z Konina.

Projekty dotyczące podnoszenia kompetencji wielkopolskich kadr turystycznych zainicjowała Wielkopolska Korporacja Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Dzięki pozyskanym dotacjom zorganizowane zostanie szkolenie dla przedstawicieli Oddziałów PTTK województwa wielkopolskiego oraz XX Wielkopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej.

Dzięki działaniom trzeciego sektora w różnych częściach Wielkopolski rozwijana będzie także ogólnodostępna infrastruktura turystyczna. Lokalna Organizacja Turystyczna "Puszcza Pyzdrska" realizować będzie kolejny etap projektu „Rowerem po Puszczy”. PTTK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim prowadzić będzie renowację szlaków pieszych i rowerowych w południowej Wielkopolsce. Stowarzyszenie "DOM" Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa z Dobrowa (gm. Kościelec) rozwijać będzie, utworzoną w 2021 roku, ścieżkę dydaktyczną po ziemi Bogumiłowej, a Fundacja Olandia doposaży miejsca turystyczne w Krainie 100 Jezior w tablice informacje, stojaki na rowery oraz samoobsługową stację naprawy rowerów. Interesująco zapowiada się także projekt „Szlakiem kolei przemysłowej na ziemi konińskiej” zainicjowany przez Stowarzyszenie Zmieniamy Konin. Z kolei dzięki pomysłom Klubu Żeglarskiego przy Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Koninie oraz Żeglarskiego Ludowego Klubu Sportowego KIEKRZ w Poznaniu wzbogacona zostanie infrastruktura dla wodniaków nad Jeziorem Kiekrz oraz nad Jeziorem Pątnowskim.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego konsekwentnie wspiera organizacje pozarządowe i ich inicjatywy w obszarze turystyki. Dzięki niesłabnącej aktywności organizacji non-profit na realizację tegorocznych projektów Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył ponad 70 000 zł więcej niż w 2021 roku. Szczególnie cieszy duże zainteresowanie realizacją, stosunkowo trudnych, projektów infrastrukturalnych, wymagających szeregu uzgodnień i zaangażowania znacznych sił i środków własnych.

Zawsze podkreślam, że inicjatywy, z jakimi wychodzą przedstawiciele trzeciego sektora, są niezwykle cenne dla rozwoju turystyki w naszym województwie. Działania realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi podnoszą atrakcyjność turystyczną naszego regionu i umożliwiają uprawianie różnych form turystyki. Każdy zrealizowany projekt ma duże znaczenie dla społeczności lokalnych, tzw. odwiedzających jednodniowych oraz przybywających do nas turystów. To promocja naszego regionu, szansa na poznanie atrakcji turystycznych Wielkopolski oraz zachęta do aktywnego spędzania czasu wolnego.