LOGO

Sport i Turystyka

Sty
16

Dodatkowe 700 000 złotych dofinansowania to dodatkowa pula środków jakie Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w 2023 roku na realizację zadań w zakresie sportu

dsc-0386.jpg

Na początku 2019 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako jedyny w Polsce zawarł wieloletnie umowy z najważniejszymi sportowymi partnerami, zarówno w sporcie dzieci i młodzieży, sporcie osób z niepełnosprawnościami, jak i powszechnym. W roku 2019 umowy wieloletnie zostały podpisane po raz piąty, ale po raz pierwszy zawarte na okres 5 lat, czyli na czas trwania całej kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Ten przykład innowacyjnego działania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2023. 

Do tej pory na realizację tych umów przeznaczyliśmy 28 340 000 zł. Odpowiadając na rosnąca inflację Samorząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował się na zwiększenie tej puli.