LOGO

Społeczność lokalna

Paź
30

ZAZ w Pile z większą pulą

1.804.000 zł otrzyma Zakład Aktywności Zawodowej w Pile, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej. To pieniądze pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które znajdują się w dyspozycji samorządu województwa. Środki są przeznaczone na koszty działalności ZAZ-u, i na mocy aneksu do umowy, który podpisaliśmy z Panią Ireną Adryan, prezesa zarządu stowarzyszenia, w asyście dyrektora Witolda Urbanowicza, zostają zwiększone o kwotę 132.000 złotych. Dzięki tym pieniądzom możliwe jest odnowienie części budynku zakładu, przede wszystkim jeśli chodzi o podłogi w pomieszczeniach pracowniczych. Gratulacje.

awu8860.JPG
awu8865.JPG
awu8869.JPG
awu8870.JPG
awu8873.JPG
awu8866.JPG