LOGO

Społeczność lokalna

Maj
31

Zarząd Województwa z absolutorium, północ wielkopolski z dofinansowaniem

a1.jpg

Blisko dziewięć godzin trwała poniedziałkowa sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Sesja wyjątkowa, bo Radni głosowali absolutorium dla Zarządu Województwa, i przyjmowali wykonanie zeszłorocznego budżetu.

Jak co roku pod koniec maja odbywa się specjalna sesja absolutoryjna Sejmiku Województwa. Tak jak w poprzednich latach Sejmik udzielił wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. Jednak poza głosowaniami wynikającymi z przepisów
o samorządzie, Radni pochylali się również nad sprawami bieżącymi. Odbyły się głosowania nad uchwałami Zarządu przyznające dofinansowania dla beneficjentów, w tym podmiotów prywatnych, czy jednostek samorządu terytorialnego.

Można powiedzieć, że to było bardzo dobre posiedzenie dla północnej wielkopolski. W sumie kilkanaście podmiotów otrzymało dofinansowanie pochodzące z kilku programów: „ochrona zabytków”, Kulisy Kultury, Pięknieje Wielkopolska Wieś, czy Błękitno-zielone Inicjatywy dla Wielkopolski. Cieszę się, że Sejmik przychylił się do złożonych przez Zarząd propozycji finansowania.

OCHRONA ZABYTKÓW (gminy, na terenie których znajdują się zabytki objęte dofinansowaniem):

 •          Gmina Miasteczko Krajeńskie 

15 000 złotych - restauracja stolarki okiennej z elewacji frontowej domu mieszkalnego w konstrukcji ryglowej z poł. XIX w. W Miasteczku Krajeńskim, III etap oraz remont fragmentu ściany z szachulca z zastosowaniem technologii gliny suszonej

 •          Gmina Wyrzysk

20 000 złotych - przywrócenie dawnej świetności zespołowi dworsko-parkowemu, spuściźnie po rodzinie Chłapowskich w miejscowości Bagdad

20 000 złotych - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym pw. Zaślubin NMP z kościoła parafialnego pw. Jakuba Większego w Gromadnie - Etap 1

 •          Gmina Zakrzewo

28 000 złotych - remont zabezpieczająco-wzmacniający kościół w Drożyskach Wielkich - stolarka okienna i drzwiowa

 •          Gmina Rogoźno

20 000 złotych - Prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. św. Izydora z kościoła pw. św. Wita

15 000 złotych - ambona z obrazami św. Marka Ewangelisty i Holofernesa autorstwa Adama Swacha z 1730 r.- w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wełnie

 •          Gmina Wągrowiec

30 000 złotych - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie z XVIII wieku i rzeźbach dwóch biskupów św. Wojciecha i św. Stanisława z pierwszej połowy XVI wieku z kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie

20 000 złotych - Potulice - kościół parafialny pw. św. Katarzyny Dz. M.- Prospekt organowy - 1730 r. Etap I - Architektoniczne lico prospektu wraz z konstrukcją (z wyłączeniem snycerki złoconej)

 •          Miasto i Gmina Gołańcz

30 000 złotych - prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pobernardyńskiego pw. NMP w Gołańczy - Etap 3

 •          Gmina Lwówek

40 000 złotych - kościół parafialny pw. NMP Wniebowziętej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (XV w.): kontynuacja zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów kościoła

 •          Miasto i Gmina Okonek

25 000 złotych - fumigacja kościoła filialnego pw. św. Kazimierza w Brokęcinie

 •          Miasto i Gmina Trzcianka

14 000 złotych - Remont zegara na wieży kościoła parafialnego w Siedlisku

 •          Gmina Szydłowo

10 000 złotych - Konserwacja i restauracja barokowej chrzcielnicy w kościele pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej

 •          Gmina Złotów

10 000 złotych - Konserwacja i restauracja polichromii ścian i sklepienia prezbiterium w kościele pw. św. Rocha w Złotowie

 

KULISY KULTURY

 •          Gmina Zakrzewo

39 000 złotych - poprawa warunków funkcjonowania Domu Polskiego - Centrum Idei Rodła poprzez wykonanie klimatyzacji Sali Rodła i modernizacji rozdzielni elektrycznej

 •          Gmina Międzychód

84 600 złotych - remont Sali widowiskowo-kinowej i pomieszczeń przyscenicznych w Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury i. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie

 •          Gmina Budzyń

18 000 złotych - remont sali sesyjnej Gminnego Ośrodka Kultury

 •          Gmina Oborniki

34 000 złotych - remont i doposażenie Sali Kameralnej Obornickiego Ośrodka Kultury

 

PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ

 •          Gmina Czarnków

50 000 złotych - "Wieś naszą odnowimy, świetne miejsca integracji zapewnimy!"- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Walkowice

50 000 złotych - Ważna jest rozrywka, ważna jest zabawa, ale bezpieczeństwo to nadrzędna sprawa - rewitalizacja przestrzeni publicznej przy przedszkolu w Romanowie Dolnym

 •          Gmina Białośliwie

13 000 złotych - utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórce Małej - budowa pieszojezdni do budynku rekreacyjnego

 •          Gmina Drawsko

50 000 złotych - uczniowie w Chełście sali gimnastycznej nie mają, więc wf-y na świetlicy wiejskiej odbywają. Aż tu podłoga dziur się nabawiła, dobrze gdyby odnowa jej się przytrafiła

 •          Gmina Wieleń Burmistrz Wielenia

50 000 złotych - Centrum Integracji Wsi Rosko – poprawa wizerunku i estetyki sołectwa Rosko

50 000 złotych - Odnowa wsi sołectwa Gulcz

 •          Gmina Wągrowiec

50 000 złotych - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Krosno

50 000 złotych - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Oporzyn

 •          Gmina Miedzichowo/Urząd Gminy

50 000 złotych - "Od kuźni - przez strażnicę - na świetlicę" – rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lewiczynku – III etap

 •          Miasto i Gmina Okonek

47 000 złotych - remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje

 •          Miasto i Gmina Trzcianka

50 000 złotych - modernizacja sali wiejskiej w Białej

50 000 złotych - Rozbudowa placu zabaw o urządzenia zabawowe oraz rekreacyjnoedukacyjne "Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami" w Radolinie

 •          Gmina Ryczywół

50 000 złotych - zagospodarowanie terenu w Boruchowie - realizacja projektu pod nazwą "Ruch, zabawa i ćwiczenia łączą pokolenia"

 •          Urząd Miejski Gminy Łobżenica

23 000 złotych - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dźwiersznie Małym - etap II

28 000 złotych - budowa małej architektury w miejscowości Witrogoszcz - Osada

 •          Gmina Wysoka

50 000 złotych - bezpieczna przystań rekreacyjna - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoczka

 •          Gmina Lwówek

42 000 złotych - pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Gramy w zielone – bis

 •          Gmina Zakrzewo

15 000 złotych - „Młody, Senior ćwiczą chętnie więc siłownia w Ługach będzie” – budowa siłowni napowietrznej w sołectwie Ługi

 •          Gmina Rogoźno

46 000 złotych - Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez budowę wiaty, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Studzieniec

 •          Gmina Złotów

50 000 złotych - "Stacja - Rekreacja" - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Zalesie

50 000 złotych - "RADOLANDIA" - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Radawnica

 •          Urząd Miasta i Gminy Szamocin

41 700 złotych - doposażenie istniejącego placu zabaw we wsi Nałęcza

 •          Urząd Miasta i Gminy Ostroróg

38 930 złotych - "Zakątek dendrologiczny" w sołectwie Rudki Huby

 •          Gmina Lipka

50 000 złotych - I my się spotkamy, miejsce spotkań wreszcie mamy - zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Sołectwie Mały Buczek

 •          Gmina Oborniki

43 150 złotych - Blisko rzeka, blisko las, miło spędzisz u nas czas -zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Uścikówcu

 •          Gmina Krajenka

30 561 złotych - Czy jesteś mały, czy duży nasze boisko każdemu służy. Doposażenie placu przy boisku wiejskim Piękne Pole

20 764 złotych - Ach! Plac zabaw, fajna sprawa! Tam dopiero jest zabawa! - Zagospodarowanie placu 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim

 

BŁĘKITNO-ZIELONE INICJATYWY DLA WIELKOPOLSKI

 •          Gmina Lipka

50 000 złotych - Zielony Zaułek

 •          Miasto Piła

50 000 złotych - Ogród sensoryczny na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego

 •          Gmina Nowy Tomyśl

35 122 złotych - Zielone serce Przyłęku

 •          Gmina Szydłowo

35 184 złotych - Zielony plac zabaw w Nowej Łubiance

 •          Gmina Kuślin

48 744,48 złotych - Zieleń blisko kultury

 •          Powiat Chodzieski

46 268 złotych - Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku

 •          Miasto i Gmina Trzcianka

50 000 złotych - Zielona Sala Wykładowa w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej

 •          Gmina Oborniki

50 000 złotych - Skwer miodowy przy ul. 4 stycznia 1919 r.

 •          Margonin

36 000 złotych - Zakup, nasadzenie i pielęgnacja drzew miododajnych

 •          Gmina Drawsko

50 000 złotych - Utworzenie ekoedukacyjnego i sensorycznego placu zabaw  w Parku Grzybowym w Piłce

 •          Chodzież

39 191 złotych- Błękitno-zielony deptak.