LOGO

Społeczność lokalna

Lis
08

Wielkopolskie samorządy z nagrodami

3.jpg
1.jpg
2.jpg

W wponiedziałek 8 listopada odbyła sie uroczysta gala, na której wręczyliśmy nagrody laureatom XXII edycji Konkursu pod nazwą „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego". Sama uroczystośc odbyła sie w niebyle jakim miejscyu, bo pod słynną iglicą Międzynarodowych Targów Poznańskich!

- Ideą przewodnią organizowanego rokrocznie przez nas Konkursu jest promowanie działalności proekologicznej i prokulturowej w regionie. W otaczającej nas rzeczywistości aktywizacja działań społecznych w tym obszarze pozostaje szczególnie aktualna, a podejmowanie oddolnych inicjatyw stanowi ważny czynnik wspomagający realizację przez samorządy gminne i powiatowe zadań społeczno – gospodarczych i kulturalnych – mówiłem w trakcie wystąpienia.

Przypomnijmy, że Konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego skierowany jest do gmin i powiatów oraz podległych im instytucji, a także organizacji, podmiotów gospodarczych i organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego. Projekty zgłaszane do konkursu niezmiennie potwierdzają zaangażowanie mieszkańców w działania, które służą podniesieniu jakości życia w małych miastach i wsiach naszego regionu, a także ochrony dziedzictwa i warunków przyrodniczych najbliższego otoczenia.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty w dwóch kategoriach:

- Kategoria I obejmuje projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej – promującego  zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna.

- Kategoria II z kolei obejmuje projekty związane z lokalnym oddziaływaniem w zakresie działalności prokulturowej – o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji.

Podczas dzisiejszej uroczystości  nagrody rzeczowe otrzymali także uczniowie, którzy w ramach Konkursu „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”, nagrali i zmontowali tematyczny film krótkometrażowy w wersji dwujęzycznej – polskiej i angielskiej.

Pula nagród w tegorocznej edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego” wyniosła 350 tys. złotych.

Listy laureatów znajdą Państwo w załącznikach.