LOGO

Społeczność lokalna

Gru
29

Szybka, nadzwyczajna sesja Rady Miasta

sesja-nadzwyczajna-2.JPG
sesja-nadzwyczajna-3.JPG
sesja-nadzwyczajna-4.JPG
sesja-nadzwyczajna-5.JPG
sesja-nadzwyczajna-6.JPG
sesja-nadzwyczajna-1.JPG

29 grudnia radni miejscy spotkali się na nadzwyczajnej sesji RM. Celem posiedzenia było ustalenie wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2016 rok, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i zostały przesunięte na rok następny.

Sprawa dotyczyła dwóch punktów. Pierwszy z nich nawiązywał do zakupu sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile. - W wyniku ogłoszenia postępowania przetargowego w ramach zamówienia publicznego „Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS w Pile” w dniu 28 listopada dokonano wyboru jednej oferty spośród czterech złożonych. Jeden z odrzuconych oferentów nie godząc się z rozstrzygnięciem przetargu złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Termin rozprawy odwoławczej ustalono na 20 grudnia 2016r. Odwołujący ostatecznie wycofał odwołanie co pozwoliło jednocześnie na rozpoczęcie procesu realizacji umowy przez wykonawcę wskazanego w ogłoszeniu wyniku postępowania przetargowego – tłumaczy radny Rady Miasta w Pile, Jacek Bogusławski. Dodać należy, że złożone odwołanie spowodowało przesunięcie terminu wykonania umowy. Jej realizacja zostanie zakończona 28 lutego 2017r. i opiewać będzie na kwotę 169 889zł.

Druga z poruszonych spraw dotyczyła studni nawadniającej boisko stadionu przy ul. Bydgoskiej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na podstawie zamówienia publicznego wyłonił wykonawcę zadania, który opracował projekt robót geologicznych i złożył stosowne dokumenty do Starostwa Powiatowego celem ich zatwierdzenia. Wskazane procedury nie pozwalają na zrealizowanie zadania do końca roku dlatego konieczne jest zapisanie przedsięwzięcia w planie wydatków niewygasających. Inwestycja pochłonie 30 000zł.

W wyżej opisanych sprawach radni okazali się jednogłośni i pozytywnie poparli uchwałę. Tym razem obrady zakończyły się po… 6 minutach!

Biuro prasowe: jacekboguslawski.pl

#piła #radamiasta #prezydent #jacekbogusławski#piotrgłowski