LOGO

Społeczność lokalna

Lis
15

Stowarzyszenie Zjednoczeni dla Gminy Miasteczko Krajeńskie z nagrodami od Samorządu Województwa Wielkopolskiego!

mk3.jpg
mk2.jpg
mk.jpg

Stowarzyszenie Zjednoczeni dla Gminy Miasteczko Krajeńskie z nagrodami od Samorządu Województwa Wielkopolskiego!

W ostatni piątek osobiście przekazałem nagrody 4 000 i 5 000 złotych przedstawicielom Stowarzyszenia Zjednoczeni dla Gminy Miasteczko Krajeńskie.

W Konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego” Stowarzyszenie złożyło wnioski w dwóch kategoriach i w obu zdobyło nagrodę.

W kategorii kultura, projekt „Nasz skarb Grodzisko”- celem projektu było wypromowanie historycznego miejsca w gminie Miasteczko Krajeńskie, jakim jest grodzisko wczesnośredniowieczne w Wolsku. W pierwszym etapie oznakowano główne drogi dojazdowe do grodziska postawiono 2 znaki drogowe E-10 (drogowskaz do zabytku) oraz wykarczowano i wycięto zarośla na drodze spacerowej. W kolejnym etapie zamontowano tablicę informacyjną z opisem historycznym i zgłoszono miejsce przez stowarzyszeniedo mobilnej aplikacji turystycznej „Rajza na szagę przez Krajnę”. Niewątpliwie wszystkie te działania przyczyniły się to do wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu oraz wzbogaceniu o wiedzę historyczną odwiedzających.

W kategorii ekologia, projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie” - Projekt obejmował warsztaty turystyczno - krajoznawcze przeznaczone dla dzieci i młodzieży z gminy Miasteczko Krajeńskie przeprowadzone wraz z fundacją „Polem, Lasem”. Wycieczka odbyła się 21 września 2019 roku i obejmowała dystans ok. 6 km. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę w zakresie historycznym, przyrodniczym i turystycznym. Odwiedzili m.in. Dolinę Noteci, która jest obszarem chronionym Natura 2000. Uczestnicy poznali mieszkańców lasu przy okazji oczyszczając go ze śmieci i nauczyli się praktycznych umiejętności jak obsługa kompasu i lornetki oraz korzystanie z mapy i rozpalanie ogniska bez użycia zapałek. Na zakończenie wyprawy zorganizowano ognisko wraz z pączkami i napojami. Dzieci otrzymały drobne upominki w postaci magnesów z Doliną Noteci.

- Ideą przewodnią organizowanego rokrocznie przez nas Konkursu jest promowanie działalności proekologicznej i prokulturowej w regionie. W otaczającej nas rzeczywistości aktywizacja działań społecznych w tym obszarze pozostaje szczególnie aktualna, a podejmowanie oddolnych inicjatyw stanowi ważny czynnik wspomagający realizację przez samorządy gminne i powiatowe zadań społeczno – gospodarczych i kulturalnych.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim.