admin_template

Społeczność lokalna

Sie
06

Radioterapia na najwyższym poziomie

Ośrodek radioterapii w Pile jest filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii, które jest jednostką samorządu województwa. Jest nowoczesną placówką, która realizuje świadczenia w zakresie radioterapii onkologicznej we współpracy diagnostyczno-terapeutycznej oraz naukowej z WCO, a także we współdziałaniu z regionalnymi jednostkami prowadzącymi chirurgiczne i systemowe leczenie onkologiczne. Umożliwia to prowadzenie radioterapii skojarzonej, w różnych sekwencjach czasowych (także jednocześnie), z pozostałymi metodami leczenia pacjentów z chorobą nowotworową.

Podczas wizyty w Pile Paulina Stochniałek, która odwiedziła Gród Staszica m. in. na moje zaproszenie, jako członek zarządu województwa odpowiadający za szeroko pojęte zdrowie wielkopolan, po prostu nie mogła nie odwiedzić ośrodka radioterapii.

Po ośrodku oprowadzali nas dr Piotr Martenka, kierownik placówki, i Pani Karolina Głazik. Dziękujemy.

20-08-06-radioterapia-04.jpg
20-08-06-radioterapia-03.jpg
20-08-06-radioterapia-02.jpg
20-08-06-radioterapia-01.jpg