admin_template

Społeczność lokalna

Maj
13

Prosto z Brukseli

20-05-13-bi-ww-ue.jpg

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli informuje, że Fundacja Seneca (region Murcia, Hiszpania) poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie Erasmus+: Strategiczne Partnerstwa Młodzieży.

Celem propozycji projektowej jest rozwój myślenia naukowego u młodzieży poprzez opracowanie internetowej naukowej platformy edukacyjnej celem poprawy kompetencji młodych ludzi i wzmocnienia przez nich umiejętności ułatwiających zdobycie zatrudnienia.

Myślenie naukowe jest niezbędnym narzędziem w świecie charakteryzującym się zmianami i złożonością, a jego rozwój w społeczeństwie (nie tylko w szkolnej klasie) może poprawić jakość uczenia się młodych ludzi i ulepszyć ich zestaw umiejętności miękkich w celu zwiększenia szans na zatrudnienie i włączenie społeczne.

Główne grupy docelowe: Młodzież powyżej 16 lat, ze szczególnym naciskiem na bardziej wrażliwe grupy, takie jak młodzież pozostająca poza sferą zatrudnienia i edukacji (NEET), młodzież o migracyjnych korzeniach i inne przypadki wykluczenia społecznego.

Poszukiwani partnerzy: organizacje młodzieżowe, gminy, regionalne władze publiczne, agencje promujące naukę wśród młodzieży, organizacje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe (nie uczelnie wyższe), eksperci organizacyjni w zakresie opracowania technologicznych narzędzi edukacyjnych.

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Budżet: około 270 000 euro

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o pilny kontakt z Ewą Chomicz na adres: ewa.chomicz@wielkopolska.eu

Zachęcam,

Jacek Bogusławski