LOGO

Społeczność lokalna

Kwi
08

Pomagają przyrodzie

umig-szamotuly.jpg

Ponad 137 tys. złotych dofinansowania otrzyma Miasto i Gmina Szamotuły na realizację projektu „Pomóż sobie pomagając przyrodzie". Projekt przewiduje przeprowadzenie różnorodnych form działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego na obszarze miasta i gminy Szamotuły, a także doposażenie ośrodka prowadzącego działalność w zakresie edukacji ekologicznej, co przyczyni się do poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa. Projekt obejmuje przede wszystkim działania informacyjno-edukacyjne w zakresie edukacji ekologicznej. Rozbudowane zostaną strona internetowa i aplikacja ECO HARMONOGRAM, które służą budowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców, wydane zostaną spot reklamowy oraz ulotki o tematyce ekologicznej, miasto opracuje również kodeks dobrych praktyk ochrony środowiska. W szkołach i przedszkolach odbywać się będą warsztaty i zielone lekcje, spektakle i prelekcje, projekt przewiduje również zorganizowanie cyklu rajdów rowerowych i gry miejskiej. Ośrodki prowadzące działalność edukacyjną w zakresie ekologii i ochrony środowiska zostaną doposażone w tablice edukacyjne. Koszt realizacji całości projektu to niespełna 200 tysięcy złotych, a wszystkie produkty projektu będą ogólnodostępne i bezpłatne.