admin_template

Społeczność lokalna

Maj
20

„Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy”

20-05-20-yep-call-deadline-extension.jpg

Jesteś młodym politykiem i chcesz wymienić się doświadczeniami z samorządowcami z innych regionów UE? A może zależy Ci na zdobyciu wiedzy na tematy związane z polityką spójności lub Europejskim Zielonym Ładem? Do 31 maja br. możesz wziąć udział  w naborze do programu „Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy” (ang. Young Elected Politicians”), w ramach którego odbędą się spotkania w trakcie Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów, będącego czołowym wydarzeniem dla przedstawicieli samorządów!

 Kilka słów o programie „Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy”

„Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy” jest to sieć dedykowana dla polityków, którzy spełniają dwa warunki: nie ukończyli 40 roku życia oraz piastują mandat na poziomie lokalnym lub regionalnym. Członkostwo w programie umożliwia zarówno możliwość wymiany dobrych praktyk z przedstawicielami lokalnymi i regionalnymi ze wszystkich regionów UE, jak również łatwiejszy dostęp do inicjatyw unijnych.

Najważniejsze informacje o tegorocznym naborze do programu

Kolejne spotkanie dla młodych samorządowców odbędzie się w dniach 12-15 października br. w Brukseli. Dla uczestników przygotowany zostanie program, którego obszar tematyczny ogniskować się będzie wokół trzech zagadnień, spośród których aplikujący musi wskazać jedno, tj.:                   

- Europejski Zielony Ład;

- konferencja nt. przyszłości Unii Europejskiej;

- polityka spójności.

Jakie kryteria należy spełniać, aby móc aplikować?

piastowanie stanowiska demokratycznie wybranego polityka na szczeblu lokalnym lub regionalnym w jednym z państw członkowskich UE;

- nieprzekroczenie 40 roku życia;

- niesprawowanie funkcji członka lub zastępcy w Europejskim Komitecie Regionów;

- dobry poziom znajomości języka angielskiego z uwagi na to, iż część spotkań przeprowadzonych zostanie w tym języku;

- wypełnienie i dostarczenie formularza (jest on dostępny TUTAJ) nie później niż 31 maja br.

Zaakceptowani kandydaci otrzymają wiadomość zwrotną na podany adres e-mailowy.

autor: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli na podst. Europejskiego Komitetu Regionów.