LOGO

Społeczność lokalna

Maj
27

ARTUR BINKOWSKI ZASŁUŻONY DLA WIELKOPOLSKI

349737788-160108340203547-86880070299993.jpg
Artur Binkowski zasłużony dla Wielkopolski 
Dziś miałem przyjemność wręczyć odznakę honorową "Za zasługi dla województwa wielkopolskiego" dla Pana Artura Binkowskiego, który pełni służbę w systemie codziennym w Wydziale operacyjno-szkoleniowym KP PSP w Chodzieży. Aktywnie działa na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu – jako prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP dba o właściwą współpracę jednostek OSP z Komendą Powiatową PSP oraz jednostkami samorządowymi. Swoje umiejętności oraz doświadczenie i profesjonalizm wykorzystuje podczas koordynacji prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Zawsze wykazuje się oddaniem, poświęceniem i gotowością do niesienia pomocy wszystkim, którzy tego potrzebują, przyczyniając się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku Państwowej Straży Pożarnej. Artur Binkowski stał na straży prawidłowego funkcjonowania 22 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Chodzieskiego.
Ponad wszystko Pan Artur jest pasjonatem i społecznikiem, który swój zapał przenosi na innych ludzi, potrafiąc zorganizować ich do wspólnego działania. Bez jego determinacji funkcjonowanie zawodowych i ochotniczych struktur Straży Pożarnej byłoby znacznie uboższe. Artur Binkowski stanowi wzór strażaka, który swoimi działaniami daleko wykracza poza zwykłe obowiązki służbowe, inicjując oddolne działania społeczne, angażując młodzież i dając przykład obywatelskiej postawy oraz troski o dobro lokalnej społeczności.
Gratuluję