admin_template

Społeczność lokalna

Lis
03

10,4 mln złotych dla Gołańczy

„Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim” oraz „Realizacja ratunkowych prac konserwatorskich i restauratorskich po pożarze w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy” to projekty, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji w obszar dziedzictwa kulturowego regionu. Miasto i parafia otrzymają dofinansowanie o łącznej wartości 10,4 mln złotych.

Projekt Miasta i Gminy Gołańcz polega na modernizacji i przebudowie dawnego zamku w Gołańczy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego. Zamek zostanie zaadaptowany na muzeum.

Jedna z sal w zamku będzie miała charakter przestrzeni wielofunkcyjnej. Będzie nie tylko salą konferencyjną, gdzie m. in. mają się odbywać wykłady o zamku i jego historii, ale będzie również służyć lokalnej społeczności i władzom samorządowym, jako miejsce spotkań oraz organizacji imprez okolicznościowych. Muzeum prezentować będzie przede wszystkim historię średniowiecznego zamku, a jednym z elementów ekspozycji będą zachowane gotyckie mury zamku z XIV wieku. Całkowita wartość projektu to blisko 9,8 mln zł, a marszałkowskie dofinansowanie unijne stanowi ponad 8,3 mln złotych.

Drugi z projektów realizuje Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy. Jest to ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, do którego zaliczany jest zabytkowy kościół pw. św. Wawrzyńca w Gołańczy, a tym samym zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury w regionie.

Najistotniejszą częścią inwestycji jest naprawa zniszczeń po pożarze, który miał miejsce w kwietniu 2019 r., w tym powstrzymanie procesu niszczenia, a także działania mające na celu przywrócenie możliwie wiernie utraconych walorów plastyczno-estetycznych obiektu. W ramach prac konserwatorskich i restauracyjnych wewnątrz świątyni zostaną odnowione powierzchnie ścian, witraże, ścienne dekoracje malarskie oraz wyposażenie kościoła, w dużej części wpisane do rejestru zabytków ruchomych. Ponadto wykonany zostanie nowy prospekt organowy wraz z renowacją instrumentu. Poza ww. pracami zaplanowano także zadanie związane z promocją projektu. W całkowitej wartości projektu sięgającej blisko 2,5 mln zł, unijne wsparcie z WRPO 2014+ stanowi ponad 2,1 mln zł.

20-11-03-parafiagolancz-pl.jpg
20-11-03-zamek-golancz.jpg