LOGO

Działalność

Kwi
16

Prawie 300 tysięcy dla Szydłowa

Inwestycja obejmie m. in. wymianę pokrycia dachu wraz z orynnowaniem, malowanie elewacji i ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien od strony podwórza, remont rampy, remont istniejących schodów oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, czy modernizację instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Projekt obejmie również sporo prac wewnątrz budynku, bo wyremontowany i ocieplony zostanie sufit, wymienimy podłoże i ocieplimy posadzkę, wymienione będą tez drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, wyremontowane będą kuchnia i pomieszczenia socjalne. Zgodnie z założeniem, projekt będzie zrealizowany jednoetapowo, a efektem będzie zrewitalizowana świetlica, w której toczy się kulturalne życie mieszkańców gminy. Głównym celem projektu jest ograniczenie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego, przede wszystkim poprzez wzrost poziomu dostępności do kultury i rekreacji. Dzięki takim inwestycjom niewątpliwie wzrasta poczucie przynależności mieszkańców do miejsca zamieszkania, a także wzmacnia się poczucie tożsamości lokalnej. Inwestycja znacząco wpłynie na poprawę estetyki centrum wsi, co z pewnością zachęci mieszkańców do spędzania wolnego czasu w przestrzeni publicznej.

Bez wątpienia atutem projektu jest również udostępnienie świetlicy osobom z niepełnosprawnościami, a także podniesienie poziomu dostępności do infrastruktury publicznej organizacjom społecznym zrzeszającym się w Róży Wielkiej, takim jak choćby Koło Gospodyń Wiejskich, czy OSP. Cieszę się z tej inwestycji i gratuluję samorządowi gminy dobrego projektu, który zyskał.

To kolejna inwestycja, która będzie realizowana na północy Wielkopolski dzięki programom rewitalizacyjnym prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Przypomnijmy, że całkiem niedawno zostały również podpisane umowy na rewitalizację z gminą Mieścisko w powiecie wągrowieckim, na łączną kwotę ponad 7,5 miliona złotych oraz z gmina Wieleń, która zamierza zrewitalizować znaczną część przestrzeni publicznej w mieście. Tu kwota dofinansowania przekroczyła 16 mln złotych.

20190415-142432.jpg
20190415-143218.jpg