admin_template

Klimat

Gru
02

Wyzwania klimatyczne…

wielkopolskie-rozmowy-o-klimacie-2.jpg
wielkopolskie-rozmowy-o-klimacie.jpg
Zapraszam na drugą odsłonę cyklu spotkań pn. „Wielkopolskie rozmowy o klimacie”. Konferencja odbędzie się w środę 8 grudnia 2021 r. w  godz. 9.30-12.30, tym razem w formule online.  Jej tematem są „Wyzwania klimatyczne w podejściu UE, Polski i województwa wielkopolskiego. Ramy formalne i prawne”. 
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego dobrze wiedząc, że postęp cywilizacyjny powinien odbywać się w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, zwraca uwagę na najważniejsze wyzwania, przed jakimi stajemy dzisiaj w obszarze ochrony środowiska przyrodniczego i klimatu. Dlatego zainicjował cykl spotkań konferencyjnych pn. „Wielkopolskie rozmowy o klimacie”. Na drugie już wydarzenie – w formule online – zapraszamy w środę 8 grudnia, stanowi ono dobrą okazję do omówienia najważniejszych diagnoz naukowych oraz dokumentów i wyzwań globalnych, europejskich, a także krajowych i regionalnych. 
 
Konferencja inauguracyjna z cyklu „Wielkopolskie rozmowy o klimacie” odbyła się 6 października i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród wielkopolskich samorządowców, jak i młodzieży, świata nauki oraz organizacji społecznych.
Ochrona środowiska i klimatu jest bardzo ważnym aspektem rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym oraz globalnym. Inicjatywa wynikająca z koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu dotyczy wszystkich sektorów gospodarki. Zgodnie z towarzyszącą EZŁ mapą drogową, niebawem zostaną wdrożone nowe ramy prawne i wytyczne. Efektem tego procesu jest np. ogłoszone przez Komisję Europejską w lipcu tego roku „Europejskie prawo o klimacie” i związane z nim założenia pakietu „Fit for 55”.  Ważne są także wnioski na temat zmian klimatycznych, wynikających z sierpniowego raportu IPCC oraz listopadowej XXVI Konferencji klimatycznej ONZ (COP26). To okoliczności, które powodują konieczność przygotowania Wielkopolski do tych intensywnych procesów.
– Zależy nam na tym, aby zarówno starostowie powiatów, jak i włodarze wielkopolskich gmin oraz wszyscy mieszkańcy naszego regionu, którym ochrona środowiska i klimatu jest szczególnie bliska, mieli szeroki dostęp do aktualnej sytuacji prawnej, najlepszych praktyk i wyzwań związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej w 2050 r. Zatem jednym z ważniejszych celów konferencyjnego cyklu jest usystematyzowanie najpilniejszych potrzeb i możliwości Wielkopolski.
 
Zgłoszenia należy przesyłać mailowo do piątku 3 grudnia br., na adres: karolina.prymas@umww.pl  
 
Szczegółowy program konferencji niżej. Ze względu na pandemię mogą być wprowadzone niewielkie zmiany w programie.
 

Program konferencji

Godzina

Temat

Prelegent

9.30-10.00

Rejestracja (online) uczestników

10.00-10.15

Uroczyste otwarcie i słowo wstępne: „Wyzwania klimatyczne…”

Pan Jacek Bogusławski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

10.15-10.45

„Diagnozy naukowe oraz dokumenty globalne i europejskie”

Pan Prof. dr hab. inż. Radosław Juszczak

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP Poznań

10.45-11.05

„Europejski Zielony Ład i „Gotowi na 55”: osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej

Pani Karolina Janus

Prawnik w Departamencie Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW w Poznaniu

11.05-11.35

„Deklaracje i zobowiązania Polski – w krajowych dokumentach strategicznych”

Pani dr hab. inż. Izabela Sówka Prof. PW,

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej,

V-ce Przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Środowiska

11.35-11.55

„Polskie prawodawstwo klimatyczne. Ujęcie ogólne”

Pan Rafał Maciejewski, prawnik, Naczelnik Wydziału

Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW w Poznaniu

11.55-12.15

„Regionalne dokumenty strategiczne Województwa Wielkopolskiego a aspekty klimatyczne”

Pan Marcin Wachek, Naczelnik Wydziału

Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW w Poznaniu

12.15-12.30

Dyskusja podsumowująca z udziałem prelegentów