LOGO

Klimat

Paź
01

Wyrzysk i Chodzież z dofinansowaniem od Samorządu Województwa Wielkopolskiego

wyrzysk.jpg
chodziez.jpg

Kolejne gminy z północnej wielkopolski, podpisały umowy na realizację projektów w ramach Programu Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski. W ramach dofinansowania Wyrzysk otrzyma 50 000, a Chodzież 30 000 złotych.

Zawitałem do Wyrzyska, gdzie spotkałem się z Panią Burmistrz Bogumiłą Jagodzińską i Radnymi. Podpisaliśmy umowę na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku”. Plac zostanie doposażony m.in. w urządzenia sensoryczne i zadaszone ławki do bujania. Pojawią się nowe nasadzenia, budki lęgowe i hotel dla owadów.

Dziękuję Pani Burmistrz i całej Radzie za zrozumienie wagi walki o dobry klimat i przeciwdziałanie skutkom zmian zachodzącym w środowisku.

Z kolei mieszkańcy Chodzieży będą mogli już niedługo będą mogli korzystać z zielonych miejsc do odpoczynku w centrum miasta. W ramach projektu zostaną postawione nowe ławki i ukwiecone donice, w których posadzone zostaną byliny, trawy, kompozycje kwietne i rośliny miododajne. Na spotkaniu z Burmistrzem Jackiem Gurszem rozmawialiśmy o tym jakie znaczenie dla mieszkańców mają, nawet z pozoru nieduże, inwestycje prośrodowiskowe.  

Cieszę się, że jako społeczeństwo coraz lepiej rozumiemy, że nawet drobne działania, małe, codzienne nawyki mają znaczenie dla poprawy klimatu.

Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski to projekt, dzięki któremu dofinansowaniem są objęte przedsięwzięcia polegające na realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji w zakresie ochrony i wzmacniania przyrody oraz naturalnych  jej procesów. Zanieczyszczenie powietrza, niedobór lub nadmiar wody, miejskie wyspy ciepła, utrata naturalnych siedlisk to jedne z wielu wyzwań dla współczesnego społeczeństwa. Formą łagodzenia zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych jest wprowadzanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury, takich jak zielone dachy i fasady czy systemy zrównoważonej gospodarki  deszczówką, które przynoszą korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Poprzez nowy program „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” Samorząd Województwa chce przywrócić równowagę przyrodniczą oraz poprawiać mikroklimat poprzez zachęcenie do tworzenia błękitno - zielonej infrastruktury.