LOGO

Klimat

Sie
04

Wielkopolskie Samorządy coraz bardzie błękitno-zielone!

img-20210803-112837.jpg

We wtorek 3 sierpnia podpisałem umowy na „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” z wójtami i burmistrzami z 6 wielkopolskich gmin!

- Gmina Przygodzice – wysokość dofinansowania 6 900 złotych na projekt Jedno dziecko - jedno drzewo "Aleja 2020". Projekt polega na posadzeniu dla nowonarodzonych w ostatnim czasie dzieci drzew. Zaplanowano do posadzenia 15 lip jako gatunek miododajny dla nowonarodzonych dziewczynek oraz 15 dębów dla nowonarodzonych chłopców. Całość projektu realizowana będzie wokół zbiornika wodnego Glinianka - tam również zostaną ulokowane budki lęgowe dla ptaków oraz domki dla owadów.

- Gmina Kołaczkowo  - wysokość dofinansowania 5 240 złotych na projekt Dajemy szansę dla owadzich zapylaczy. Przedsięwzięcie polega na ulokowaniu 5 sztuk domków dla owadów, które będą stanowiły atrakcje turystyczną oraz nasadzenie wokół domków 10 sztuk starych polskich odmian krzewów. Domki zostaną postawione na wzniesieniach dzięki czemu będą chronione przed dziką zwierzyną. W zakresie rzeczowym jest również 5 sztuk tablic informacyjnych.

- Gmina Wielichowo – wysokość dofinansowania 15 950 złotych na projekt Utworzenie ogródka dydaktycznego przyjaznego pszczołom w Wielichowie. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu zielonego skweru, na którym zostaną posadzone rośliny miododajne. Na skwerze zostanie umieszczona tablica informacyjna poświęcona tematyce pszczół, która będzie służyć celom edukacyjnym, a także drewniana rzeźba pszczoły.

- Gmina Dobra – wysokość dofinansowania 16 000 złotych na projekt Zagospodarowanie zielenią terenu rekreacyjnego w miejscowości Piekary. Założeniem projektu jest stworzenie rekreacyjnej przestrzeni zielonej, poprzez wykonanie nasadzeń drzew liściastych i krzewów iglastych. Wprowadzona zieleń doda świeżości i zwiewności otaczającej       ją przestrzeni oraz będzie ozdobą terenu przez cały rok. Planowany do realizacji projekt związany jest z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, a w ostatecznym efekcie poprawi estetykę miejscowości Piekary.

- Gmina Pogorzela – wysokość dofinansowania 9 014 złotych na projekt Skwer "Oaza Zieleni" im. Stefana Żeromskiego. Stworzenie terenu rekreacyjnego złożonego z 27 gatunków drzew liściastych, iglastych, krzewów, traw. Powstanie miejsce dla odpoczynku z ławkami dla mieszkańców. Zostanie zamontowany karmnik dla ptaków, domek dla owadów. W zakresie rzeczowym są umieszczone tablice informacyjno-edukacyjne.

- Gmina Ostrowite – wysokość dofinansowania 49 680 złotych na projekt Utworzenie dziewięciu zielonych przystanków na terenie gminy Ostrowite. W ramach przedsięwzięcia planuje się utworzenie na obszarze gminy Ostrowite dziewięciu zielonych przystanków, które będą obsadzone roślinnością
i wyposażone w tablice edukacyjne. Zostaną one usytuowane wzdłuż dróg wojewódzkich
i powiatowych. Potrzeba realizacji projektu wynika z braku infrastruktury i przestrzeni przeznaczonej    na edukację ekologiczną.

„Cieszy mnie, że żadna z inicjatyw nie ogranicza się wyłącznie do roli proekologicznej. Każda z nich pełni również funkcje społeczną, edukacyjną, rekreacyjną czy estetyczną co sprawia, że nawet nieduży projekt będzie cieszył mieszkańców” – Jacek Bogusławski.

W spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego uczestniczyła również Pani Tatiana Sokołowska – Radna Województwa Wielkopolskiego.

Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski to projekt, dzięki któremu dofinansowaniem są objęte przedsięwzięcia polegające na realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji w zakresie ochrony i wzmacniania przyrody oraz naturalnych  jej procesów. Zanieczyszczenie powietrza, niedobór lub nadmiar wody, miejskie wyspy ciepła, utrata naturalnych siedlisk to jedne z wielu wyzwań dla współczesnego społeczeństwa. Formą łagodzenia zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych jest wprowadzanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury, takich jak zielone dachy i fasady czy systemy zrównoważonej gospodarki  deszczówką, które przynoszą korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Poprzez nowy program „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” Samorząd Województwa chce przywrócić równowagę przyrodniczą oraz poprawiać mikroklimat poprzez zachęcenie do tworzenia błękitno - zielonej infrastruktury.

W sumie gminy i powiaty z wielkopolski na konkurs przesłały 104 projekty! Kapituła Programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” wybrała 9 najlepszych. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na dofinansowania Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym zakresie prawie, 140 000 złotych.