LOGO

Klimat

Cze
14

Pilski Klaster Energetyczny i farma fotowoltaiczna

35143700-2081913251879600-46668487186563.jpg
35186116-2081913261879599-30186781042655.jpg
35242660-2081913268546265-80924316637677.jpg
35226917-2081913255212933-37988321043981.jpg

W 2016 roku GWDA Sp. z o. o. otworzyła elektrownię fotowoltaiczną o mocy 40 kWp. Koszt instalacji wyniósł 200 tysięcy złotych. Jest to rodzaj mikroinstalacji składającej się z 160 paneli produkujących energię na poziomie 37 megawatogodzin, która służy do bieżącego zasilania oczyszczalni. Dzięki temu jest ona samowystarczalna, ponosi mniejsze koszty oraz jest to dobry krok w drodze do lepszego powietrza w naszym mieście. Wspomniana oszczędność plasuje się na poziomie 12 000,00 zł w skali roku, dzięki zyskom ze sprzedaży „zielonych certyfikatów” oraz zysku z niekupowania energii od sprzedawcy. Na stronie internetowej Omniportal można na bieżąco sprawdzać ile energii wytworzyła pilska farma fotowoltaiczna i ile symbolicznych drzew uratowała dzięki energii ze źródeł odnawialnych.

Zgodnie z założeniami jest to pierwszy krok na drodze do uzyskania samowystarczalnej energetycznie Gminy. Projekt zakłada stworzenie na powierzchni 8 ha największej w kraju farmy fotowoltaicznej produkującej prąd o mocy 5 MW. Całość projektu ma kosztować 30 mln złotych. 60% tej kwoty to mają być środki z budżetu państwa, zaś 40% to środki własne spółki Fotowoltaika Piła z o. o. – córki gminnej spółki wodno-ściekowej Gwda.

Źródło: